Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 225 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla. Hakemuksia tuli 29. Avustettavia hankkeita on yhteensä 24 ja ne sijoittuvat eri puolille Pirkanmaata.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön määrärahoista avustettiin 17 hanketta 183 000 eurolla ja maa- ja metsätalousministeriön osuus oli 7 hanketta ja 42 000 euroa.

Avustusta voivat saada yleishyödylliset hankkeet. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa.

- Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Lisäksi avustuksilla on edistetty haja-asutuksen jäteneuvontaa ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Paikallista vastuunottoa ja sitoutumista kaikilta maankäyttäjiltä tarvitaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja turvaamiseksi.

- Kuten kuluva kesä leväkukintoineen osoittaa, paljon on vielä tehtävää vesien tilan parantamiseksi ja erityisesti vesistökuormituksen vähentämiseksi. Lähivedet ovat lähes jokaisen suomalaisen sydäntä lähellä. Vesistökunnostusten myötä kalasto monipuolistuu ja tavoitelluimpien lajien pyyntimahdollisuudet paranevat. Vesikasvien niitto parantaa uinti- ja veneilymahdollisuuksia. Lisäksi kunnostuksilla on vaikutusta lähialueen asumisviihtyvyyteen, toteaa ylitarkastaja Anu Peltonen.

Hakuaika uusiin hankkeisiin vuodelle 2019 alkaa todennäköisesti lokakuussa. ELY-keskus tiedottaa, kun uusi hakumenettely käynnistyy.

Pirkanmaan alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat:

 • Hahmajärven tulvaveden säännöstely (Sastamala), Kortejärven-Hahmajärven osakaskunta
 • Tottijärven yleiskunnostussuunnittelu (Nokia), Tottijärven järvenhoitoyhdistys ry
 • Parkanon Kuivasjärven kunnostushanke (Parkano), Parkanon Kuivasjärven kalastuskunta
 • Pälkäneen Pitkäjärven kunnostus 2018 (Pälkäne), Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
 • Mäyhäjärven vesikasvien poisto ja ilmastimien uudelleen asennus (Lempäälä), Mäyhäjärven suojeluyhdistys ry
 • Turvallinen ja puhdas Kangasalan Vesijärvi –jatkohanke (Kangasala), Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry
 • Ryydynlahden kunnostaminen (Tampere), yksityishenkilö
 • Tyrkönlahden ruoppaus- ja satamahankkeen suunnittelu (Virrat), Vaskiveden osakaskunta ry
 • Kovesjärven kunnostus- ja kunnossapitohanke (Parkano), Kovesjärven vesien vesiensuojeluyhdistys ry
 • Oriniemenjoen vesistökunnostusrakenteiden hoito ja uusien rakenteiden rakentaminen (Punkalaidun), Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura ry
 • Längelmävesi, Napuli-Pohjolansaaren välisen salmen kunnostustyö (Orivesi), yksityishenkilö
 • Parkanojärven kunnostus (Parkano), Parkanon kaupunki
 • Kangasalan Kirkkojärven hoitokalastus (Kangasala), Kangasalan kunta
 • Iso-Saksijärven ekologisen tilan parantaminen (Kangasala), yksityishenkilö/Saksalon osakaskunta
 • Sikojoen kunnostus (Pirkkala), ProSikojoki ry
 • Hulppojärven aukaistujen uomien levennys ja syvennys sekä lahden järvisammaleen poisto (Ikaalinen), yksityishenkilö
 • Kuormitusselvitys Ylempi Savijärvi 2018 (osa 2) (Juupajoki), Savijärvi PRO ry
 • FRESHABIT LIFE IP-hanke 2018-2019 (2. jakso) (Pälkäne, Valkeakoski, Lempäälä), Vanajavesisäätiö sr
 • Iso Savijärven viitasammakkoselvitys 2018 (Lempäälä, Valkeakoski), Iso Savijärven kunnostusyhdistys ry
 • Pitkäjärvenojan vesikasvien poisto (Tampere), Pirilän osakaskunta
 • Vesikasvien niitto Iso-Päiväjärvestä ja Pitkäjärvestä (Tampere), Pirilän osakaskunta
 • Kuivasjärven valuma-aluehanke 3 (Parkano) Pro Kuivasjärvi ry
 • Pirkanmaan haja-apu 2018 –hanke (Pirkanmaa), Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
 • Ruoveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta (Ruovesi), Ruoveden kunta

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus:

 • ylitarkastaja Anu Peltonen, anu.peltonen (at) ely-keskus.fi, p. 0295 036 367
 • vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, anne.makynen (at) ely-keskus.fi, p. 0295 036 352

Alueellista tietoa