Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Peltovalvonnat hyvässä vauhdissa Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Maataloustukien peltoalavalvonnat alkoivat Etelä-Savossa kesäkuun viimeisellä viikolla.Valvontakäynneillä tarkastetaan täyttyvätkö maataloustuen saamisen ehdot.Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan viljelijätukien tasapuoliset perusteet koko maassa.

Kokotilavalvonnassa valvotaan kaikki pinta-alan perusteella maksettavat tuet. Valvonnassa jokaiselta tilan peltolohkolta todetaan viljelykasvi, tukiehtojen noudattaminen sekä kasvulohkojen pinta-alat. Tarvittaessa voidaan tehdä pinta-alamittaus, joko paikan päällä GPS-laitteella tai sähköisesti tietokoneen näytöltä.

Peltovalvonnoissa on käytössä myös digitaaliset maastotallentimet. Havainnot peltolohkoilta voidaan tallentaa jo pellolla suoraan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä käsittelee viljelijätuet ja laskee maksettavan tuen määrän.

Valvonnan jälkeen viljelijälle lähetetään yhteenveto, jossa kerrotaan valvonnan aikana tehdyt havainnot, pinta-alojen mittaustiedot, kartat valvonnassa korjatuista peruslohkoista sekä mahdolliset valvonnassa havaitut puutteet. Viljelijä voi hakea oikaisua valvonnan tulokseen sen jälkeen, kun kunta on lähettänyt tukipäätöksen.

Maatalouden tuet maksetaan, kun valvonnat valmistuvat

Peltotukia hakeneista tiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 %. Täydentävät ehdot valvotaan vähintään 1 % tuensaajista. Tänä vuonna Etelä-Savossa tehdään noin 140 normaalia tilavalvontaa. Kaikkiaan ELY-keskukset valvovat noin 2 500 tilaa koko maassa.

Tarkastettavat tilat valitaan Maaseutuviraston määrittämillä otannoilla. Otantaperusteena ovat satunnaisotanta sekä painotettu otanta. Painotetussa otannassa riskitekijät korostuvat.

Samalla tilakäynnillä pyritään valvomaan mahdollisimman monta tukea. Tiloilta, jotka ovat hakeneet viherryttämistukea, tarkistetaan tuotantokasvien monipuolisuus elokuun loppuun mennessä. Merkittävä osa maatalouden tuista maksetaan valvontojen valmistuttua. Valvontojen on määrä valmistua marraskuun puoleenväliin mennessä. Ympäristökorvausten talviaikaisten valvontojen tulee valmistua toukokuun puoliväliin, jotta ympäristökorvauksen loppuosa voidaan maksaa keväällä 2019.

Lukuja maataloudesta

Vuonna 2018 Etelä-Savossa on 2 484 tilaa. Peltopinta-alaa on yhteensä 77 300 hehtaaria. Peruslohkoja maakunnasta löytyy yli 40 300 kpl. Eniten Etelä-Savossa viljellään monivuotisia nurmia 34 472 hehtaaria. Toiseksi suurin viljelyala on rehuohralla 7 936 ha ja kolmanneksi eniten viljellään kauraa 6 888 hehtaarilla.


Linkit:

 Maatalouden peltovalvontoja vauhdittaa uusi teknologia  (Youtube-video)


Lisätietoja: Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101, ritva.vaittinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa