Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Palvan lauttapaikan läntinen ja itäinen maatuki (Palva ja Teersalo) uusitaan Velkualla, rakennustöistä häiriöitä Palvan maatien liikenteeseen (Varsinais-Suomi)

Maantiellä 12246 Palvan lauttapaikalla Naantalissa Velkualla suoritetaan lauttapaikan läntisen ja itäisen maatuen uusimisurakka elo-joulukuussa 2018. Lauttapaikka on osa Palvan maantietä. Urakka tulee aiheuttamaan häiriöitä liikenteeseen. Vanhat maatuet ovat huonossa kunnossa. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikalla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi kehotamme autoilijoita tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana on mahdollista katkaista liikenne kokonaan, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Liikennettä häiritseviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

Liikenneviraston tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Liikenneviraston nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työmaapäällikölle Jaakko Vanha-Kuitille osoitteeseen [email protected].

Uusien maatukien rakentaminen

Palvan lauttapaikan maatuet uusitaan kokonaan porapaaluperusteisiksi kallioankkuroiduiksi maatuiksi. Urakka-aika on 27.8.–15.12.2018. Uudet maatuet rakennetaan välittömästi nykyisten maatukien taakse. Uusien maatukien valmistuttua, nykyiset maatuet puretaan ja lauttapaikan kalturit kiinnitetään uusiin maatukiin. Lauttapaikalla saatetaan joutua suorittamaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: Saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791

- Destia Oy: työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797


Alueellista tietoa