Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mossalan lauttapaikan eteläisen uusitun maatuen (Björkö) pengertietä vahvistetaan Houtskarissa, rakennustöistä häiriöitä Rengastien liikenteeseen (Varsinais-Suomi)

Maantiellä 12003 Mossalan lauttapaikalla Paraisten Houtskarissa suoritetaan lauttapaikan eteläisen maatuen pengertien vahvistus- ja päällystysurakka elo-lokakuussa 2018. Lauttapaikka on osa Saariston Rengastietä. Urakka tulee aiheuttamaan häiriöitä liikenteeseen. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikalla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi kehotamme autoilijoita tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on melua aiheuttavaa teräspontitusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana on mahdollista katkaista liikenne kokonaan, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Liikennettä häiritseviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

Liikenneviraston tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Liikenneviraston nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työmaapäällikölle Jaakko Vanha-Kuitille osoitteeseen [email protected].

Pengertien vahvistaminen

Mossalan lauttapaikan Björkön puoleisen rannan pengertie tuetaan ja vahvistetaan ponttiseinin. Lisäksi lauttarannalla suoritetaan päällystystöitä. Urakka-aika on 27.8.-15.10.2018

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: Saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791

- Destia Oy: työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797


Alueellista tietoa