Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla, Vaasa (Pohjanmaa)

Skanska Infra Oy on aloittanut hankkeen rakentamistyöt heinäkuussa, puuston poistolla ja raivaustöillä. Tällä hetkellä käynnissä ovat kaapelisiirrot, kiertoteiden rakentaminen ja kunnallistekniikan siirtotyöt.

Alskatintien ja Palosaarentien risteysalue suljetaan lokakuun 2018 loppupuolella, jolloin Palosaarentien risteyssillan rakentaminen alkaa. Sillan rakentamisen aikana Alskatintien suuntainen liikenne kulkee sillanrakentamiskohteen vierestä kiertotiellä.

Vaasan kaupunki avaa Pohjolankadun liikenteelle lokakuun lopulla ja sitä myös Gerbyntien liikenne pystyy hyödyntämään.

Rakentamisen aikana Palosaarentien risteys Gerbyntien suuntaan on suljettu. Korvaavana väylänä käytetään Alskatintien / Gerbyntien liittymää johon rakennetaan lisäkaista Gerbyntielle kääntyville.

Palosaarentien risteyssillan rakentamisen aikana Alskatintien suuntainen kevytliikenne kulkee edelleen Alskatintien suuntaisesti mutta uusilla väylillä, Alskatintien molemmin puolin. Alskatintien poikittainen kevyenliikenteen kulku tapahtuu Peipposen alikulun kautta risteysalueen rakentamisen aikana.

Kiertotiejärjestelyt muuttuvat kesällä 2019, jolloin Alskatintien liikenne ohjataan kulkemaan Palosaarentien risteyssillan alitse. Kesän 2019 kiertotiejärjestelyissä kevyenliikenteenväylä Alskatintien suuntaisesti Urheilukadun ja Palosaarentien välillä on suljettu. Kulku toteutuu Urheilukadun kautta muita yleisiä kulkuväyliä pitkin.

Vuoden 2019 syksyllä avataan Palosaarentien eritasoliittymä, jolloin aloitetaan Peipposen alikulkukäytävän uusiminen. Alikulkukäytävän rakentamisen aikana kevytliikenne ylittää Alskatintien, Palosaarentien risteyssillan kautta.

Mt 724 parantaminen Onkilahden kohdalla kuuluu nykyisen hallituksen perusväylänpidon lisärahoituskohteisiin. Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Ohjelman valmistelussa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun tukemista, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita sekä liikenneturvallisuutta.

ELY-keskus ja Vaasan kaupunki järjestävät tiedotustilaisuuden rakentamisesta ja rakentamisen aikaisesta järjestelyistä Vaasa-opiston juhlasalissa (Raastuvankatu 31) tiistaina 23.10.2018 klo 18:00 alkaen.

Toivomme tienkäyttäjiltä malttia työmaa-alueella liikuttaessa.

Lisätietoja:

  • Janne Ponsimaa, Projektipäällikkö, ELY-keskus, puh. 0295 027 746
  • Jan-Ove Ingo, Rakennuspäällikkö, Vaasan kaupunki, puh. 0400 692 007
  • Timo Kujanpää, Projektipäällikkö, Skanska Infra Oy, puh. 050 544 7110

Liitteet:            

         


Alueellista tietoa