Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pintarakenteiden rakennustyön viimeinen vaihe alkaa elokuussa (Keski-Suomi)

Lievestuoreen Laajalahden alueella olevan entisen sellutehtaan kuitulietteen läjitysalueelle rakennetaan lopulliset pintarakennekerrokset tämän ja ensi vuoden aikana.

Työ kuuluu viime vuosikymmenellä aloitettuun Laajalahden kunnostushankkeeseen. Tämän työvaiheen tekijäksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Fortum Environmental Construction Oy. Työt alueella alkavat elokuun alussa. Työn tilaajana on Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyökumppaninaan Laukaan kunta.

Käytännön toimet Laajalahden pohjukassa olevien jätealtaiden puhdistamiseksi aloitettiin vuonna 2007. Jätealtaissa ollutta kuitulietettä ruopattiin ja siirrettiin viereiselle läjitysalueelle vuoteen 2011 saakka. Läjitysalueella liete kiinteytettiin eli stabiloitiin sekoittamalla se ympäristöluvan mukaisesti Jyväskylän Rauhalahden voimalaitokselta saatuun tuhkaan.

Nyt suoritettavassa viimeisessä rakennusvaiheessa läjitysalue peitetään pintarakennekerroksilla, joiden tarkoituksena on estää sade- ja valumavesien pääsy stabiloituun ruoppausmassaan. Työn valmistuttua läjitysalueen pintavedet tullaan johtamaan hallitusti vieressä oleviin ruopattuihin vesialtaisiin. Kokonaisuudessaan työ valmistuu vuoden 2019 lopulla.

Laajalahden läjitysalue ja sen välitön läheisyys on työmaa-aluetta, jossa liikkuminen on kiellettyä alueella olevien opastekylttien mukaisesti. Raskas liikenne lähistöllä lisääntyy materiaalitoimitusten takia.

 

Laukaan Lievestuoreella sijainnut selluloosatehdas lopetti toimintansa konkurssiin vuonna 1985. Tehtaan toiminnan loputtua Laukaan kunta ja valtio joutuivat eri vaiheiden jälkeen Laajalahden ympäristöongelmien ratkojiksi. Selluloosatehtaasta aiheutunut toinen iso ympäristöongelma, Valtatien 9 varrella sijainnut lipeälampi, on kunnostettu jo aiemmin.

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816
Rakennusmestari Matti Pitkäjärvi, p. 0400 246 242

Laukaan kunta
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, p. 040 583 5320

 

 


Alueellista tietoa