Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Kuiva kesä näkyy edelleen Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä (Pohjois-Pohjanmaa)

Sateiden myötä virtaamat ovat kasvaneet keskimääräiselle tasolle Pohjois-Pohjanmaan joissa. Järvien vedenpinnat sen sijaan ovat edelleen ajankohdan keskiarvoa alempana etenkin maakunnan eteläosassa Kala- ja Pyhäjoen vesistöissä. Kesän pitkän kuivuusjakson aikana järvien ja säännöstelyaltaiden vedenpinnat laskivat, eivätkä syksyn sateet ole riittäneet normalisoimaan tilannetta. Maakunnan pohjoisosissa Kiiminkijoen ja Iijoen vesistöissä tilanne on parempi. Siikajoella kasvanut virtaama on edesauttanut joen virkistyskäyttöä ja kalojen nousua.

Alkutalven sääolosuhteet määrittelevät myös tulevan talven olosuhteita vesistössä. Jos järvien vedenpinnat ovat matalalla jääkannen muodostuessa, talviaikaisten happikatojen ja sitä kautta kalakuolemien riski kasvaa etenkin matalissa ja rehevissä järvissä.  

Kalajoen vesistöalueella Hautaperän tekoaltaan vedenpinta on nousussa, mutta vielä kaksi metriä ajankohdan keskiarvon alapuolella. Pyhäjoen vesistöalueella Pyhäjärven vedenpinta on 20 cm keskimääräistä alempana.

Pohjavesipinnat ovat keskimääräistä matalammalla tasolla lähes koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Syyskuun loppupuolella pinnat kääntyivät nousuun, mutta ovat yleisesti noin 20 cm alle ajankohdan keskiarvojen. Pienet pohjavesimuodostumat reagoivat sateiden tuomaan täydennykseen suuria harjumuodostumia nopeammin. On mahdollista, että vuoden 2018 aleneman palautuminen vie suurissa muodostumissa jopa vuosia.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa

Lisätietoja

Vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8430 (kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Siikajoki ja pohjoisemmat vesistöt)

Vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 540 3107 (Kalajoki ja Pyhäjoki)

Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 308 (ekologiset vaikutukset)

Ylitarkastaja Hanna Hentilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 016 312 (pohjavesivarannot)


Alueellista tietoa