Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Juppalan vanhaa kaatopaikkaa kunnostetaan Riihimäellä (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen koskien Riihimäellä Juppalan vanhalla kaatopaikalla ja Riihimäen kaupungin teknisen toimen varikon alueella suoritettavia maaperän puhdistustoimia kiinteistöllä 694-8-851-1 ja osittain kiinteistöllä 694-8-851-2.

Juppalan vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut käytössä vuodesta 1915 alkaen 1940-luvulle asti. Kaatopaikalle ei ole tehty nykyvaatimusten mukaisia pintarakenteita, kun kaatopaikka on poistettu käytöstä.

Vanhan kaatopaikan jätetäytössä (maa-ainesta ja rakennusjätettä) on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia kuten antimonia, lyijyä, sinkkiä, kuparia ja PAH-yhdisteitä (polyaromaattiset hiilivedyt). Varikon alueen maaperässä on todettu öljyhiilivetypilaantumaa. Massanvaihdolla suoritettava kunnostustyö on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2018 ja työn kestoksi on arvioitu noin neljä viikkoa. Hankkeen tiedottamisesta vastaa Riihimäen kaupunki.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että vanha kaatopaikka ja varikon pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon ja jätteet poistetaan. Pilaantuneet maat ja jätteet kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246     

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037    

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa