Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Helteisen heinäkuun vesitilannekatsaus (Pohjois-Karjala)

Helteisen heinäkuun sateet olivat kuuroluonteisia ja paikalliset vaihtelut olivat suuria. Heinäkuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa 20-60 mm, kun tavallisesti sataa noin 80 mm. Suurin osa sateista saatiin heinäkuun alussa ja toiseksi viimeisenä viikonloppuna. 

Järvien vedenkorkeudet vaihtelevat keskimääräisen molemmin puolin. Orivesi – Pyhäselän vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 18 cm ja Kajoonjärven 5 cm keskimääräistä korkeammalla. Viinijärven vedenkorkeus on puolestaan lähellä ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa. Ruunaan vedenkorkeus on laskenut 19 cm alle ajankohdan keskiarvon.
Pielisen vedenkorkeus on laskenut ajankohdan keskimääräiselle tasolle. Pielisen valuma-alueen suuren lumimäärän johdosta Kaltimon voimalaitoksella aloitettiin huhtikuussa poikkeusjuoksutukset, jotka pienensivät Pielisen tulvahuippua noin 20 cm. Kaltimon juoksutusta pienennettiin siten, että vedenkorkeus palautui takaisin luonnonmukaiseksi heinäkuun loppupuolella. Suomen ympäristökeskuksen laatiman keskiennusteen mukaan Pielisen vedenkorkeus laskee 20-30 cm elokuun aikana.
Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 15-20 cm elokuun loppuun mennessä, jolloin se on jo lähellä ajankohdan keskitasoa.

Pielis- ja Lieksanjoen virtaamat vastasivat suunnilleen heinäkuun normaaleja virtaamia. Koitajoessa virtasi vettä heinäkuussa kolmanneksen tavanomaista vähemmän. Pienempien jokien keskivirtaamat heinäkuussa vaihtelivat suuresti. Saramojoen keskivirtaama oli lähes normaali, kun taas Jänisjoen virtaama Ruskeakoskella ja Höytiäisen Puntarikoskella oli vain neljännes tavanomaisesta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla, Ilomantsin Kuuksenvaarassa ja Nurmeksen Juutilankankaalla pohjavedenkorkeus oli 8–27 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Kontiolahden Jakokosken mittauspisteessä pohjavesi oli vastaavasti 22 cm keskiarvoa alempana.

Pintaveden lämpötila oli heinäkuun lopussa Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 23,5 °C ja Pielisjoella Joensuun kanavassa 22 °C. Pielisjoen vesi oli 3,1 °C ja Pielisen 4,5 °C normaalia lämpimämpää.

Lisätietoja

Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, puh. 0295 026 218, esa.paivinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa