Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Heinolan Lusissa puhdistetaan vanhan huoltoaseman maaperä (Päijät-Häme)           

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Heinolan Lusissa osoitteessa Tuusjärventie 4 sijaitsevan entisen huoltoaseman maaperän puhdistamisesta. Kiinteistöllä on ollut huoltoasema vuodesta 1964. Vanha huoltoasemarakennus puretaan, aseman maanalaiset säiliöt poistetaan ja samalla puhdistetaan öljyllä pilaantunut maaperä. Aseman maaperä on pilaantunut öljyllä vuosien varrella polttoaineen jakelun ja varastoinnin seurauksena. Öljyistä maata on noin 450 tonnia. Maaperän puhdistus käynnistyy tänä syksynä. Puhdistamisesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy öljysuojarahaston rahoituksella.      

Pilaantunut maa-aines poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle ja ympäristölle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240    

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037        


Alueellista tietoa