Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistumassa

Etelä-Päijät-Hämeen kunnat Hollola, Kärkölä ja Orimattila ovat laatineet Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelman. Asennemuutoksella on suuri vaikutus liikkumiseen. Suunnitelma painottaakin vastuullista ja turvallisuushakuista liikennekäyttäytymistä. Lisäksi seudun liikenneympäristöä muokataan turvallisempaan suuntaan. 

Lisää välittämistä liikenteeseen

Suunnitelmassa on asetettu liikenneturvallisuustyön pitkän aikavälin visio, joka pohjautuu valtakunnalliseen nollavisioon. Etelä-Päijät-Hämeessä vedotaan jokaiseen liikkujaan: "Minä ja sinä olemme vastuussa turvallisesta liikkumisesta ja välitämme myös muista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä." Vision tueksi Etelä-Päijät-Hämeen kunnat ovat asettaneet seitsemän toiminnallista tavoitetta liikenneturvallisuustyölle:

 1. Vastuullinen liikennekäyttäytyminen lisääntyy
 2. Nuorten liikenneturvallisuus parantuu
 3. Iäkkäiden turvallinen ja omatoiminen liikkuminen lisääntyy
 4. Ylinopeudet vähenevät
 5. Liikenne ja liikenneturvallisuus otetaan huomioon uusien kiinteistöjen rakentamisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 6. Rattijuopumus liikenteessä vähenee  
 7. Radan ylittämisen turvallisuus parantuu (tasoristeykset ja muut ylitykset).


                                                                                                                                                                                                                          Kärkölän kunta

Laaja keinovalikoima käytössä

Asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamiseksi on laadittu toimintasuunnitelmat, jotka kattavat kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin. Toimintasuunnitelmissa on esitetty keinoja erityisesti kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä, nuorten turvallisen liikkumisen edistämiseksi sekä ikäihmisten omaehtoisen liikkumisen lisäämiseksi. Toimenpiteet vaihtelevat henkilöstön koulutuksesta ja koulujen tapahtumista kaikille kuntalaisille suunnattuihin tempauksiin ja kampanjoihin.

Pienillä toimenpiteillä nopeasti parannusta

Suunnitelmassa on esitetty liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä useiin kohteisiin. Ehdotetut toimet ovat pääasiassa pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, joita on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi näkemiä haittaavan kasvillisuuden raivaus, suojatiemerkkien varustaminen heijastinvarsilla ja nopeusrajoitusten alentaminen vaarallisiksi koetuissa paikoissa. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu suunnitelmatyön aikana.

Suunnitelmaan on koottu myös vaativampia kohteita, joiden toteuttaminen etenee erillisten suunnitteluprosessien kautta. Suunnitelman laatimiseen osallistuivat Hollolan kunnan, Kärkölän kunnan ja Orimattilan kaupungin lisäksi Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen poliisilaitos, Liikenneturva ja Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja:

 • Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, 0295 021 367
 • Hollolan kunta, Ari Rinkinen, 044 780 1453
 • Kärkölän kunta, Jukka Koponen, 044 770 2227
 • Orimattilan kaupunki, Seppo Määttä, 044 781 3870
 • Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, 050 358 0733

Alueellista tietoa