Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä Tracegrow Oy:n Kärsämäen lannoitetehdashankkeesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Tracegrow Oy suunnittelee lannoitetehtaan toiminnan käynnistämistä Kärsämäen kunnassa. Lannoitteen raaka-aineena käytetään alkalimustamassaa, joka syntyy alkaliparistojen käsittelystä. Hankkeen tavoitteena on valmistaa lannoitetta jätteestä kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Arviointiselostuksen mukaan hanke on kokonaisuudessaan toteuttamiskelpoinen. Toiminta sijaitsee teollisuusalueella ja merkittävimmät ympäristövaikutukset, kuten onnettomuustilanteiden riskit ja liikenne, on arvioitu vähäisiksi. Laitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta, joten häiriölle altistuvan väestön määrä on vähäinen. Normaalitoiminnalla ei juuri arvioida olevan vaikutuksia ympäristöön.

Arviointiselostuksessa on arvioitu myös vaikutukset mm. luonnonolosuhteisiin, maankäyttöön, terveyteen, asumiseen ja virkistysalueisiin. Vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Olemattomat vaikutukset (mm. vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tai ilmastonmuutokseen) on jätetty arvioimatta arviointiselostuksessa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/karsamaenlannoitetehdasyva.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Törttö, puh. 0295 038 429, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Tracegrow Oy, Mikko Joensuu, puh. 050 5813 267, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Insinööritoimisto Ecobio Oy, Pia Välitalo, puh. 020 756 9453 ja Masi Mailammi, puh. 020 756 2300, [email protected]


Alueellista tietoa