Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Anna palautetta vesien tilan parantamiseen ja tulvariskien hallintaan (Pohjalaismaakunnat)

Käynnissä on vielä viikon verran kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja pohjalaismaakuntien tulvariskeistä. Kuulemisissa on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja vaikuttaa vesienhoitoon ja tulvariskien hallintaan. Palautetta voi antaa verkkokyselyn kautta tai kirjallisena tai sähköisenä lausuntona. Mielipiteitä kaivataan muun muassa siitä, missä koetaan tulvariskiä tai ongelmia vesien tilassa. Kuulemisaika päättyy maanantaina 9.7.2018.

Anna palautetta verkkokyselyiden kautta:

Lausunnot voidaan antaa sähköisesti osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi tai suoraan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kuultavana olevat aineistot löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (Vesienhoito ja Tulvariskien hallinta)

Kuulemiset liittyvät vesienhoidon sekä tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Saadun palautteen perusteella ELY-keskukset määrittelevät vesienhoidon keskeiset kysymykset ja aikataulun, joka on osa vesienhoidon suunnitelmien päivitystyötä. Tulvien osalta ELY-keskukset nimeävät alueensa merkittävät tulvariskialueet, joille laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat ja toteutetaan käytännön toimenpiteitä tulvariskien ehkäisemiseksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ehdottaa alueelleen viittä merkittävää tulvariskialuetta: Lapua (Lapuanjoki), Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki), Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) ja Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki). Näiden lisäksi ELY-keskus ehdottaa alueelle 11 muuta tulvariskialuetta, joissa voi olla tarpeen suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi.

Lisätietoja:

  • Vaikuta vesiin -sivusto (ymparisto.fi)
  • Vesienhoidon suunnittelu: Ylitarkastaja Lotta Eklund, puh.  0295 027 792
  • Tulvariskien hallinta: Vesitalousasiantuntija Erika Raitalampi, puh. 0295 028 027 tai harjoittelija Mona Nykamb, puh. 0295 027 737

 

 

 


Alueellista tietoa