Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Viidesosa maanteiden tievalaistuksista sammutetaan öisin 23.8. alkaen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Tievalaistuksen yösammutukset ovat osa julkishallinnon energiansäästötavoitteita. Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa tievalaistuksen yöaikaiset sammutukset käyttöön Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella 22.–23.8. välisestä yöstä alkaen. Yösammutuksia on pilotoitu noin vuoden ajan kolmessa kohteessa Ruskolla, Tarvasjoella sekä Huittisissa. Pilottikohteet valittiin liikenneympäristöltään erityyppisistä kohteista, jotta saataisiin kerättyä kokemuksia yösammutuksen vaikutuksista mahdollisimman kattavasti. Saadun palautteen määrä on ollut vähäinen ja palaute on ollut pääosin positiivista. Sammutettavat tievalaistukset ja sammutuksen ajoitus (yön hiljaisimmat tunnit) on pyritty määrittämään siten, että sammutuksesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tienkäyttäjille ja liikenneturvallisuudelle. Yövalaistuksen sammuttamisen tavoitteena on säästää noin 6 % valaistuskustannuksista.

Sammutettavien kohteiden liikennemäärät ovat pääsääntöisesti alle 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sammutuskohteiden valintaan ovat liikennemäärän lisäksi vaikuttaneet mm. henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, taajaman sijainti sekä kevyen liikenteen väylän ja koulun sijainti. Sammutukset toteutetaan pääsääntöisesti joko klo 00–05 tai klo 01–04 välisenä aikana. Pidempää sammutusaikaa sovelletaan tiejaksoilla, joiden liikennemäärä on pienempi kuin 3 000 ajon./vrk ja lyhyempää tiejaksoilla, joiden liikennemäärä on suurempi kuin 3 000 ajon./vrk. Sammutukset toteutetaan samaan aikaan jokaisena viikonpäivänä. Sammutuksia ei toteuteta mm. valta- ja kantateiden keskinäisissä liittymissä, keskusta-alueilla, vilkkailla tienylityspaikoilla, liikennevalo-, kierto- ja eritasoliittymissä.

Yöaikaan sammutettavien kohteiden valinta perustuu Liikenneviraston ohjeeseen, jossa on esitetty, että valtion omistamien tievalaistusten yösammutusten tulisi kattaa vuonna 2013 noin 20 % nykyisestä valaistusta tiepituudesta. Tievalaistusten yösammutuksilla saavutettaisiin tällöin koko maassa vuosittain noin 6 % energiansäästöt eli 1,2 miljoonaa euroa joka vuosi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta) on valtion omistamaa tievalaistusta 960 km, josta noin 190 km tullaan sammuttamaan. Tällä saavutetaan vuosittain runsaan 0,2 miljoonan euron säästö.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt alueensa kunnilta lausuntoa tievalaistuksen yösammutuksista. Suurin osa kunnista on vastannut tiedusteluun, ja saadut kommentit ovat olleet valtaosaltaan positiivisia.

Lisätietoja ja palautteet: Varsinais-Suomen ELY-keskus, tienpidon asiantuntija Juha Mäki,
p. 0295 022 811

 

 


Alueellista tietoa