Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22, maantien 18684 ja maantien 18672 liikennejärjestelyt välillä  Juurussuontie–Pikkarala, Oulu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatielle 22 välille Juurussuontie - Pikkarala. Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle 22 Juurussuontien liittymään väistötila ja välille Juurussuontie - Määtänkankaantie uusi kevyen liikenteen väylä (n. 1,7 km) sekä Määtäntien liittymän katkaisu. Vasankankaantien (mt 18684) / Haukka-ahontie (mt 18672) risteykseen suunnitellaan maalattu kanavointi, kevyen liikenteen alikulku ja uudet linja-autopysäkit kevyen liikenteen yhteyksineen sekä yksityisen tien järjestelyjä. Edellä mainittu risteys sijaitsee Hangaskankaan pohjavesialueen reuna-alueella.

Hankkeeseen sisältyy myös Pukintien/Vasankankaantien (mt 18684)
perusparannus ja päällystäminen, hidastetöyssyjen suunnittelu (2-4 kpl) ja yksityisten teiden liittymäjärjestelyjä. Pukintien/Vasankankaantien valtatien liittymiin suunnitellaan saarekkeiden uudelleen muotoilu ja verhoilu. Suunnitteluun kuuluu myös Kourinojan ja Ojanrannan siltarumpujen uusimisen suunnittelu.

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelutyö on käynnistetty elokuussa 2013. Tiesuunnitteluvaiheen aikana pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus marraskuussa 2013. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevia palautteita.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2014 loppuun mennessä.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,1 M€ (alv 0 %). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu–Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella vuonna 2015.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskuksen hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259,
Oulun kaupungin liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, puh. 044 703 2112,
AIRIX Ympäristö Oy:n hankintapalvelukonsultti Keijo Verronen, puh. 010 241 4619,
Destia Oy:n projektipäällikkö Eerik Jarkko, puh. 050 409 3940.


Alueellista tietoa