Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Uraohjaamo -hanke mukana edistämässä nuorisotakuuta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Uraohjaamo – hanke (ESR) edistää nuorisotakuun toteuttamista paikallistasolla. Hankkeen ohjauspalvelu on tavoittanut hyvin pohjoissavolaiset nuoret. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten opiskelemaan pääsemistä lukion ja peruskoulun jälkeen. Tällä hetkellä mukana olleesta nuoresta ohjauksen päättäneistä 75 % (126 nuorta) on aloittanut opiskelun.

Uraohjaamo on tarkoitettu 17-24 –vuotiaille TE-toimistossa asiakkaana oleville nuorille, jotka pohtivat ammatinvalintaan ja koulutukseen  liittyviä kysymyksiä. Uraohjaamossa nuoret saavat tietoa erilaisista koulutuksista, opiskelumahdollisuuksista, ammateista ja tulevaisuuden työnäkymistä.

Uraohjaamo-hankkeen projektipäällikkö Jaana Pernu on tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Laadukas ohjaustyö sekä hyvä yhteistyö Pohjois-Savon TE-toimiston nuorten palvelujen asiantuntijoiden ja alueen oppilaitosten kanssa tuottaa tuloksia. -Olemme saaneet nuorilta erittäin hyvää palautetta ohjauspalvelusta. Nuoret kokevat, että heidän asioihin on paneuduttu kunnolla ja asiantuntevasti. Nuorille on tullut tunne että heitä kannustettu ja ohjaus on ollut yksilöllistä. Erityisesti kiitosta nuorilta ovat saaneet apu pääsykokeisiin valmistautumisessa, erilaiset vierailut ja keskusteluapu ammattilaisten kanssa. -Nuoret ovat kokeneet että heidän tulevaisuuden suunnitelmat ovat selkiytyneet ja heidän tilanteeseensa on löydetty ratkaisu, Pernu kiteyttää.

Yhteisistä käytännöistä sovitaan maakunnan kuntien kanssa

Uraohjaamo- hankkeen tavoitteena on selkeyttää paikallisella kuntatasolla tapahtuvaa nuorisotakuun koordinointia ja edistämistä sopimalla yhteisistä käytännöistä maakunnallisesti. Suunnittelija Anne Heinonen kertoo, että alueellinen kehittämistyö kuntien kanssa käynnistyy syksyllä monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen valmennuksella sekä toimialajohtajien kuulemisella.

Kehittämistyöllä halutaan vastata kuntakentältä saatuun palautteeseen lisätuen tarpeesta monialaisessa verkostotyössä ja sen merkityksestä nuorisotakuun toteuttamisessa. -Nuorisotakuun toteutuminen vaatii hyvää yhteistyöhenkeä eri toimijoiden kesken, Heinonen korostaa. Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt kunnilta nuorisotakuun paikallisia toimeenpanosuunnitelmia, jotka kunnat toimittavat syksyn aikana.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Pernu, Pohjois-Savon ELY-keskus, jaana.pernu(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 608
Suunnittelija Anne Heinonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, anne.heinonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 020 017

 


Alueellista tietoa