Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus heinäkuu 2013

Trendit

  • Heinäkuussa työttömiä työnhakijoita oli 27 350, mikä on 4 240 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Lomautettujen määrä kasvoi 410:llä viime vuoden heinäkuusta
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuussa 1 860, määrä on 200 pienempi kuin vuosi sitten
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä nousi edelliseen vuoteen nähden 940 hakijalla
  • Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen, yli vuoden työttömänä olleita 1 060 enemmän kuin vuosi sitten

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 15,0 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi eli 12,8 %. Koko maassa osuus nousi 1,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta 10,6 %:sta heinäkuun 12,2 %:iin.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 27 349 työtöntä työn­hakijaa, mikä on 4 239 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kesäkuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 1 138 hakijalla. Työttömistä TE-toimistoon henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli heinäkuun lopussa 1 546. Kesäkuuhun verrattuna määrä nousi 210:llä. Vuoden takaisesta lo­mautettujen määrä nousi 412:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 300 (taulukko 2).

Erillisen ryhmä­lomautusseurannan (vähintään 10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli heinäkuun lopun laskentapäivänä voimassa 241. Ryhmälomautettuja oli 80 vähemmän kuin kesäkuun lopussa, mutta 72 enemmän kuin vuosi sitten, jolloin ryhmälomautettuja oli 169. 

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli heinäkuussa avoinna kaikkiaan 3 234 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 1859. Uusia työpaikkoja oli 198 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi heinäkuun aikana 1 774 (taulukko 1).

Heinäkuun lopussa avoinna oli 1 511 työpaikkaa, mikä oli 118 vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä nousi viime vuoden heinäkuusta rakennusalalla sekä hieman myös liikennealan tehtävissä. Ammattiryhmittäin avoinna oli määrällisesti eniten kaupallisen alan (453), palvelualan (265), terveydenhuolto- ja sosiaalialan (223) sekä rakennus- ja kaivosalan (149) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 13 228, mikä on 2 063 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Myös kesäkuusta naisten työttömyys nousi, 859 hakijalla. Miehiä oli heinäkuun lopussa työttömänä 14 121. Miesten työttömyys nousi kesäkuusta 279:llä ja viime vuoden heinäkuusta 2 176 hakijalla (taulukko 2).

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 5 287, mikä on 936 enemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuusta nuorten työttömien määrä nousi 86:lla. Nuorista 20-vuotiaiden työttömien määrä laski kesäkuun lopusta 62:lla hakijalla. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 19,3 %. Heinäkuun lopussa vuosi sitten osuus oli 18,8 %. Koko maassa prosenttiosuus oli heinäkuussa matalampi eli 14,7 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 7 553 mikä on 278 enemmän kuin kesäkuun lopussa. Vuoden 2012 heinäkuuhun verrattuna yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi 929 työnhakijalla (taulukko 2).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 760, mikä on 21,1 % työttömistä työn­hakijoista. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 23,7 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuun lopusta 276 työnhakijalla. Vuoden 2012 heinäkuuhun verrattuna pitkäaikais­työttömyys nousi 1 062 hakijalla.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 241. Määrä on 330 enem-män kuin edellisen vuoden heinäkuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 224. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 750) oli heinäkuussa 45,1 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi kaupallisen työn, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työn, hallinto-, toimisto- ja it-alan työn sekä teollisuus- ja varastotyön aloilla. Yksittäisistä ammattialoista työttömyys nousi muita enemmän konepaja- ja rakennusmetallialalla (+ 411) sekä tekniikan alalla (+ 246). Ilman ammattia olevien työttömyys nousi 442 hakijalla (taulukko 4).

 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi heinäkuussa 23:ssa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Eniten työttömyysaste nousi Kärsämäellä (2,3 %-yksikköä), Merijärvellä (1,7 %-yksikköä) ja Siikajoella (1,4 %-yksikköä). Oulussa työttömyysaste nousi kesäkuusta 0,6 %-yksikköä. Työttömyysaste oli heinäkuun lopussa alle 10 prosenttia kolmessa kunnassa eli Reisjärvellä 7,5 %, Hailuodossa 9,1 % ja Pyhännällä 9,4 %. Osuus oli 10-15 prosenttia 21 kunnassa. Korkeimmat työttömyysasteet olivat heinäkuun lopussa Oulussa 17,3 %, Taivalkoskella 16,8 %, Pudasjärvellä 16,7 %, Iissä 15,7 % ja Kuusamossa 15,0 %, (taulukko 3).

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli heinäkuun lopussa 7 785 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana mm. työvoimakoulutuksessa (1 538), työllistettynä/työharjoittelussa (2 753), työ- ja koulutus­kokeiluissa (468) ja muissa palveluissa (3 025) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä laski viime vuoden heinäkuusta 117 hakijalla. Kesäkuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä laski 537 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli heinäkuun lopussa 22,2 %. Koko maassa aktivointiaste oli heinäkuun lopussa hieman korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 22,5 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja  Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325  


Alueellista tietoa