Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Luomutuottaja luottaa kuluttajan ruoka- ja laatutietoisuuteen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Luonnonmukaisen tuotannon kehitys on Varsinais-Suomessa nousujohteista ja tuottajien määrä on lisääntymässä edelleen aiempien vuosien tapaan.  Näin voidaan päätellä Varsinais-Suomen ELY- keskuksen maaseutupalvelut – yksikön,  ProAgria Länsi-Suomen sekä MTK Varsinais-Suomen toteuttamassa kyselyssä alueen maataloustuottajille. Myös palautetta luomuvalvonnasta sekä ehdotuksia luomutuotannon kehittämiseksi annettiin runsaasti.

Helmikuussa 2013 toteutettuun kyselyyn osallistui 1/3 alueen luomutuottajista. Heitä pyydettiin kertomaan luomutuotannon kannattavuudesta ja arvioimaan luomutarkastustoimintaa sekä tuotantotavan yleisiä toimintaedellytyksiä. Myös tavanomaisia tuottajia pyydettiin kertomaan luomukiinnostuksestaan.


Luomuruuan suosion toivotaan kasvavan ruokakohujen myötä

Alueen luomutuottajien mukaan tuotteiden myynti nähdään helppona ja kannattavana. Tuotteita pidetään laadukkaina, ja sen toivotaan näkyvän myös tuotantohinnoissa sekä kuluttajalle suunnatussa luomutietoudessa.  Ruuan alkuperää koskevien mediakohujen arvellaan ja toivotaan lisäävän kotimaisen luomuruuan suosioita ainakin ruokatietoisten kuluttajien keskuudessa. Luomumerkinnöillä halutaan siksi erottua selkeästi muista elintarvikkeista, antaa tietoa tilan tuotantomenetelmistä ja lujittaa kuluttajien luottamusta kotimaisen luomuruuan laatuun.

 

Tarkastukset tarpeellista ja luottamusta herättävää laaduntarkkailua

Luomutarkastustoiminta herättää tuottajissa luottamusta siihen, että luomutuotteiden laatua ja puhtautta valvotaan Suomessa huolellisesti. Tarkastajien toiminta ja asiantuntemus saa kiitosta, ja tuottajien mukaan myös tarkastukset sujuvat tiloilla hyvin. Henkilökohtainen asiointi ELY: n viranhaltijoiden kanssa kuvataan mutkattomana ja positiivisena kokemuksena. Lupien hakeminen ja papereiden täyttäminen sen sijaan koetaan joskus hankalana, mikä on osasyy siihen, että suoraa kontaktia ja inhimillistä kanssakäymistä viranhaltijoiden kanssa pidetään tärkeänä ja luomuvalvontaan liittyvien asioiden hoitoa helpottavana. 

 

Yhteistoimintaa ja markkinointia halutaan tehostaa

Luomukiinnostusta tavanomaisten tuottajien keskuudessa alentaa ennen kaikkea pelko rikkakasvien leviämisestä. Myös tuotantotavan työläys ja kannattavuus saattaa epäilyttää niitä, joilla ei ole luomutuotannosta omaa kokemusta. Kyselyaineistossa esiintyvät käsitykset ja uskomukset luomutuotannosta ovat osittain hyvin ristiriitaisia. Luomutuotannon kehittämisedellytysten painopisteet nähdäänkin luomutuottajien itsensä mukaan tiedon jakamisessa, vertaisverkoston toiminnan ja markkinoinnin tehostamisessa sekä neuvontapalvelujen ja viranomaismenettelyjen selkeyttämisessä.

Kuva:  Luomuviljelypinta-alan ja luomutilojen lukumäärän kehitys Varsinais-Suomessa vuosina 2008 – 2012  (sv= siirtymävaiheen pinta-ala) Lähde: Evira

RAPORTTI >>lue lisää

Lisätietoja:
Tiina Katila (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 0295 022 584
Taina Kuokkanen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 0295 222 561
Sari Raimoranta (Luomuvakka –hanke, MTK-Varsinais-Suomi) 040 -5010 700
Heikki Ajosenpää (ProAgria Länsi-Suomi) 050 – 602 58
 

Tutustu Vennan luomumaitotilaan Turussa la 31.8. klo 12 -15!
Tilan osoite on Perttelmäentie 1 (Tortinmäki)

Tapahtuman järjestävät Vennan tilan kanssa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Pro Luomu ry sekä MTK - Varsinais-Suomi/Luomuvakkahanke ja Luomuliitto ry.

 

 


Alueellista tietoa