Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kesän vesitilanne vaihteli eri puolilla Pirkanmaata (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kesällä 2013 vesitilanne vaihteli kuivasta erittäin märkään, kuitenkin välttäen ääriolosuhteita. Kesäkuun alussa kuiva jakso näkyi alhaisina vedenkorkeuksina säännöstelemättömillä järvillä, mutta loppukuun sateet nostivat ne keskimääräiselle tasolle. Heinäkuulle tyypillinen vähäinen sademäärä ja suuri haihdunta laskivat järvien vedenkorkeuksia. Elokuu alkoi kuivana, mutta kuun keskivaiheella koettiin etenkin Etelä-Pirkanmaalla yli viikon kestävä voimakas sadejakso, jonka seurauksena alueen luonnontilaisten ja säännösteltävien järvien vedenkorkeudet nousivat. Pirkanmaan muissa osissa luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat olleet heinä-elokuussa pääsääntöisesti pitkänajan keskiarvoja alempana, kun taas säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat olleet tavanomaisella tasolla. Elokuun lopulla etenkin Pohjois-Pirkanmaan järvet sekä Rauta-Kulovesi ovat olleet pitkän ajan keskiarvoja alempana.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien tämän vuoden vedenkorkeuksia kesäkuun, heinäkuun ja elokuun lopussa. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (cm) vuosien 2000-2010 ajankohdan keskiarvoon.

 

Korkeus merenpinnasta
29.6.2013

NN+ m

Korkeus merenpinnasta
29.7.2013

NN+ m

Korkeus merenpinnasta
29.8.2013

NN+ m

Vanajavesi (s)

79,46 (+1,3)

79,39 (+2,9)

79,28 (+4,8)

Pyhäjärvi (s)

77,08 (+3,5)

77,06 (+1,8)

76,89 (-6,4)

Näsijärvi (s)

95,35 (+3,0)

95,28 (+2,5)

95,17 (-1,0)

Kyrösjärvi (s)

83,15 (+4,2)

83,06 (-1,1)

82,98 (-3,8)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,56 (+6,1)

86,46 (+4,2)

86,59 (+25)

Längelmävesi  (lt)

83,98 (-1,5)

83,85 (-5,3)

83,78 (-3,4)

Keurusselkä (lt)

105,36 (-2,5)

105,15 (-7,4)

105,06 (-5,6)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,87 (-2,5)

115,74 (-6,7)

115,69 (-7,4)

Tarjannevesi (lt)

95,82 (-5,6)

95,66 (-3,7)

95,51 (-8,1)

Toisvesi (lt)

97,53 (-10,5)

97,58 (13,5)

97,30 (-8,5)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Harjavallan voimalaitoksella huoltotöitä syyskuun alussa

Harjavallan voimalaitoksella alkaa 3.9.2013 arviolta kaksi viikkoa kestävä huoltotyö, jonka aikana laitoksen maksimivirtaama on puolet tavanomaisesta. Huoltotyön aikana varaudutaan mahdollisiin sateisiin jättämällä säännösteltäviin järviin (etenkin Pyhäjärveen ja Rauta-Kulojärveen) tilaa, mikä näkyy hieman alhaisempina vedenkorkeuksina.

Kesän pohjavesitilanne tavanomainen

Kevättalvella 2013 pohjavedenpinnat olivat tavanomaisella korkeudella tai hieman sitä ylempänä. Kevätsulaminen täydensi hyvin pohjavesivarastoja, joten kesälle tultaessa oli hyvä pohjavesitilanne. Pohjavedenkorkeudet laskivat kesällä haihdunnan vuoksi eivätkä sateet riittäneet täydentämään pohjavesivarastoja.

Kesäkuun lopussa pohjavedenkorkeudet Pirkanmaalla olivat ajankohdan keskimääräisellä korkeudella tai hieman ylempänä. Heinäkuussa vedenkorkeuksien lasku jatkui edelleen, mutta ne olivat yleensä edelleen ajankohdan keskimääräisellä korkeudella. Vähäsateisilla alueilla vedenkorkeudet saattoivat olla joitakin kymmeniä senttimetrejä tavanomaista alempana, mikä saattoi vaikeuttaa vedensaantia matalista kaivoista.

Elokuussa pohjavesien korkeudet jatkoivat edelleen laskuaan. Kuun keskivaiheen runsaat sateet saivat pienten pohjavesimuodostumien vedenkorkeudet kääntymään lievään nousuun, mutta suurissa muodostumissa ne laskivat edelleen. Kuukauden lopussa vedenkorkeudet olivat hieman ajankohdan keskimääräisiä korkeuksia alempana ja pintojen lasku jatkui edelleen.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • Ylitarkastaja Diar Isid puh. 0295 036 188 (säännöstely)
  • Hydrogeologi Matti Vänskä puh.  0295 036 400 (pohjavesiasiat)

Alueellista tietoa