Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulvien syntymiseen sään kylmetessä itsenäisyyspäivän tienoilla.  Hyydetulviin varaudutaan vähentämällä veden juoksutusta, jotta jokeen saataisiin pakkasten tullessa mahdollisimman nopeasti jääkansi. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, saattavat koskipaikat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta, joka aiheuttaa tulvaa kosken yläpuolisella alueella.  Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös Evijärven yläpuolella Välijoessa.

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevan Lappajärven pinta on noussut marraskuun aikana reilusti ja on nyt noin 20 cm tavanomaista korkeammalla. Lappajärvestä juoksutetaan vettä tällä hetkellä noin 16 m3/s. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen tullaan pienentämään pakkasen kiristyessä ja hyydetulvariskin kasvaessa lähipäivinä. Ähtävänjoelle on tällä viikolla asennettu myös hyydepuomeja kuuteen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista. Hyydepatojen riski on suurin kovilla pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta 5 m3:llä/s. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.

Ähtävänjoen juoksutuksen pienentämisestä huolimatta syntyviä hyydepatoja voidaan joutua torjumaan myös kaivinkoneilla ja räjäytyksillä. Torjuntatoimenpiteillä estetään veden nouseminen pihoille ja kellareihin. Ähtävänjoki kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja hyyteen torjunnassa huomioidaan työturvallisuuden ja ympäristöolosuhteiden lisäksi luonnonsuojelulliset näkökohdat ja jokihelmisimpukoiden esiintymisalueet. 

Ähtävänjoen lisäksi hyydetulvia esiintyy ajoittain myös muissa Pohjanmaan vesistöissä. Viime vuosina hyydeongelmista on ilmoitettu ainakin Lapuanjoen vesistöalueelta Kuortaneenjärven alapuolelta ja Kyrönjoen vesistöalueelta Kyrkösjärven voimalaitokselta.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta:

  • Ryhmäpäällikkö Tommi Mäki, puh. 040 704 9445
  • Vanhempi insinööri Tuuli Saari, puh. 0400 663 028
  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0400 565 471

Alueellista tietoa