Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Tiemaisema, jossa näkyy linja-autopysäkki ja polkupyöriä.

Keski-Suomen maakunnassa tehdään jatkuvaa ja aktiivista liikennejärjestelmätyötä Keski-Suomen liiton johdolla. Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakunnan liiton ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin jatkuvaa strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta.

Keski-Suomen liikennejärjestelmätyössä keskeisiä teemoja ovat alueiden saavutettavuus, ilmasto, kestävä liikkuminen ja liikenneturvallisuus.

Suunnittelua monella tasolla

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2020. Keski-Suomen liiton johtama liikennejärjestelmätyöryhmä seuraa suunnitelman edistymistä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö konkretisoituu mm. liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu tukee alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Keski-Suomen maakunta on ollut mukana myös Länsi-Suomen liikennestrategian valmistelussa, joka on laadittu yhteistyössä Länsi-Suomen maakuntien kesken (Etelä-Pohjanmaaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta). Strategia on hyväksytty kaikkien maakuntaliittojen hallituksissa vuoden 2020 lopussa. Länsi-Suomen liikennestrategia on Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa strategisempi suunnitelma, mihin on kiteytetty yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteilla

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan parlamentaarisessa ohjauksessa kuluvalla hallituskaudella vuosille 2020 - 2031. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Keski-Suomen maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehtiin samanaikaisesti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa, joten näitä suunnitelmia on voitu yhteensovittaa keskenään.

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään liikennehallinnon eri organisaatioiden ja alueiden yhteistyönä. Liikenne- ja viestintäministeriö laatii vuorovaikutussuunnitelman, jolla varmistetaan, että kaikilla keskeisillä asiakas- ja sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä valtakunnalliseen suunnitelmaan. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien ja kaupunkiseutujen kumppanina ja Traficom koordinoi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa