Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Valtatie 9 Onkamo-Niirala yleissuunnitelman luonnos keskusteltavana (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Savon ELY-keskus laatii maantielain 18. §:n mukaista yleissuunnitelmaa valtatie 9:n parantamisesta välillä Onkamo-Niirala (Tohmajärvi). Tarkennettua suunnitelmaluonnosta käsitellään yleisötilaisuudessa 4.12.2017 Tohmajärvellä.

Yleissuunnittelun lähtökohtana on loppuvuodesta 2016 päättynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kunnan osayleiskaavaprosessit. Jatkosuunnitteluun valittiin kesällä 2017 valtatien järeän parantamisen ratkaisu. Se sisältää uudet tielinjaukset mm. Onkamossa ja Kemiessä, joissa Tohmajärven kunta laatii valtatieratkaisua vastaavia osayleiskaavoja. Valtatiestä tulee kaksikaistainen yksittäisin ohituskaistoin varustettu väylä, jossa liittymien määrä on minimoitu.

Yleissuunnitelma laaditaan maantielain 18 § mukaisesti. Suunnittelussa määritellään tien likimääräinen paikka ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Myös toimenpiteet meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi esitetään.

Yleissuunnitelman luonnos ja osayleiskaavat

Suunnitelmaratkaisun luonnos on tarkennettu vaihtoehtotarkastelujen ja saadun palautteen perusteella. Valtatie 9:n linjausta ja valtatie 6:n eritasoliittymää on tarkennettu. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty myös alustavat yksityistieyhteydet. Vaikka yksityistiejärjestelyt tarkentuvat ja vahvistuvat lopullisesti vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, on tärkeää, että jo yleissuunnitelmavaiheessa saadaan määritellyksi mahdollisimman hyvin kaikkia tyydyttävä ratkaisu.

Suunnitelmanluonnoksesta toivotaan näkemyksiä, joiden perusteella se viimeistellään lopulliseksi yleissuunnitelmaratkaisuksi. Hankkeen nettisivujen karttapalvelussa voi antaa palautetta yleissuunnitelmaluonnoksesta suoraan kartalle kohdistettuna. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2018.

Onkamon ja Kemien osayleiskaavoista laaditaan seuraavaksi osayleiskaavaehdotukset valtuuston valitsemien luonnosten pohjalta. Kaavaehdotuksissa maankäyttö ja valtatieratkaisu sovitetaan yhteen. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotukset asetetaan nähtäville samanaikaisesti valtatien yleissuunnitelman kanssa keväällä 2018.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 4.12.2017

Yleissuunnitelman luonnosta esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 4.12.2017 klo 17.30 Tohmajärven kunnanvirastolla valtuustosalissa (Järnefeltintie 1, Tohmajärvi).

Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, antaa palautetta ja vaikuttaa suunnitelmaratkaisuun. Tilaisuudessa on aluksi yleinen esittelyosio, jossa käydään läpi tarkennettu suunnitelmaluonnos. Sen jälkeen kaikille vapaassa työpajavaiheessa tarkennetaan yhdessä keskustellen suunnitelmanratkaisuja. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Kehittämispäällikkö Timo Järvinen
puh. 0295 026 722 tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sito
Matti Romppanen
puh. 020 747 6740 tai etunimi.sukunimi@sitowise.com

www.tohmajarvi.fi

 


Alueellista tietoa