Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Itä-Suomen suojatiekäyttäytymiskysely nosti tunteet pintaan, kaikilla osapuolilla toiminnassa parannettavaa (Itä-Suomi)

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke toteuttivat huhtikuun ja toukokuun aikana kyselytutkimuksen suojatiekulttuurin haasteista Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Kyselyyn vastasi lähes 1 400 henkilöä. Karttavastauksia kertyi yli 2 600 pisteen verran.

Kyselyllä kartoitettiin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydettiin tuomaan esille kyselyn karttaosiossa.

Kysely nosti esille paljon negatiivisia tunteita toisia tienkäyttäjiä kohtaan. Suojatiekäyttäytymisessä on kuitenkin parannettavaa niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoiden osalta. Positiivisimman kokonaisarvosanan toiminnastaan suojateillä saivat jalankulkijat ja negatiivisimman kokonaisarvosanan autoilijat. Pohjois-Karjalassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toiminta saa kuitenkin jonkin verran enemmän negatiivista palautetta kuin muissa maakunnissa.

Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta eniten parannettavaa koetaan olevan heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan (heijastimet, huomioliivit). Jalankulkijoiden toivotaan myös keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.

Myös pyöräilijöiden suojatiekäyttäytymisen osalta merkittävimmäksi koettu ongelma liittyy heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan (pyörävalot, huomioliivit). Lähes yhtä merkittäväksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää oikealta ja vasemmalta tulevaa liikennettä.

Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse. Vastausten perusteella valitettavan yleistä näyttäisi olevan myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen vaikka viereisellä kaistalla oleva auto olisikin pysähtynyt.

Suojatiekulttuurin parantamisen osalta vastaajat arvottavat liikennekasvatuksen ja viestinnän sekä liikenneympäristön turvalliset ratkaisut yhtä tärkeiksi keinoiksi. Molempia siis tarvitaan. Vastaajat toivat myös esille keinoja parantaa omia toimintamallejaan jalankulkijana, pyöräilijänä tai autoilijana liikkuessaan. Pääosin itsensä haastaminen liittyi tarkkaavaisuuden parantamiseen, turvalaitteiden parempaan käyttöön ja sääntötuntemuksen parantamiseen.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua oheisen yhteenvetoraportin kautta.

Kyselyn karttavastauksiin voi puolestaan perehtyä seuraavan linkin takaa:

Kyselyn tulosten analyysia jatketaan syksyllä. Tarkoituksena on analysoida vastauksia myös vastaajien liikkumisprofiili huomioiden. Lisäksi vapaamuotoiset vastaukset koskien eri liikkujaryhmien lupauksia oman suojatiekäyttäytymisen parantamisen osalta käydään tarkemmin läpi.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, p. 0295 026 769, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

Liikenneturva

yhteyspäällikkö Eini Karvonen, p. 020 7282 395, eini.karvonen(at)liikenneturva.fi
yhteyspäällikkö Mari Voutilainen, p. 0400-960177, mari.voutilainen(at)liikenneturva.fi
yhteyspäällikkö Tuula Taskinen, p. 020 7282396, tuula.taskinen(at)liikenneturva.fi

Liikenneturvallisuustoimija Juha Heltimo,  p. 050 369 4604 juha.heltimo (at) strafica.fi

 

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima ryhmä, jossa ovat mukana keskeiset alueella liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot.


Alueellista tietoa