Anmälan om miljöskada

Vid miljöskador och -olyckor ligger det primära ansvaret för räddningsverksamheten hos områdets räddningsväsende. Vid en miljöskada ska man ringa nödnumret 112. Man ska helst också kontakta kommunens miljömyndighet.

NTM-centralerna utreder orsakerna till miljöskadorna, bedömer konsekvenserna och deltar i det förebyggande arbetet.

Regional information

Anmälan om miljöskada - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta)

I verksamhetsområdet inträffar det varje år olika typer av miljöskador och andra exceptionella, miljörelaterade situationer. Händelsernas omfattning varierar mycket, liksom den fara eller det hot som miljön och människorna utsätts för.

Miljöskador ska anmälas till nödcentralen 112

Nödcentralen gör en bedömning av situationen utifrån anmälan och tillkallar räddningsenheter och -myndigheter till olycksplatsen. 

Myndigheterna samarbetar för att bekämpa och bedöma miljöskador. De lokala räddningsverken (räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta) har det primära handlingsansvaret för att bekämpa miljöskador.

NTM-centralen fungerar som sakkunnig särskilt när det gäller att bedöma orsakerna till en skada och konsekvenserna av den samt vilka åtgärder som ska vidtas.

NTM-centralens sakkunniga finns tillgängliga under tjänstetid. Finlands miljöcentral ansvarar för att uppdatera informationen om oljeskador och exceptionella situationer dygnet runt.

Kontaktpersoner hos NTM-centralen i Egentliga Finland vid miljöskador och exceptionella situationer i området

NTM-centralens växel 0295 022 500, öppen vardagar kl. 8.00–16.15.

e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Miljöskador och exceptionella situationer

Ansvarig person: Kimmo Pakarinen
Ersättare: Juha-Pekka Triipponen och Lassi Liippo

Information: Kaija Joki-Sipilä och Merja-Haliseva-Soila

Typ av skada

Kontaktperson(er)

Övriga sakkunniga

Oljeskada

Kimmo Pakarinen

Utsläpp i marken: Esa Wihlman

Utsläpp i grundvattnet: Sanna-Liisa Suojasto

Utsläpp i vatten: Elinor Slotte

Utsläpp från en anläggning: Anläggningens övervakare

Effekter på havsområdet: Janne Suomela

Effekter på inre vattenvägar: Heli Perttula

Skadligt utsläpp i mark eller grundvatten

Esa Wihlman

Sanna-Liisa Suojasto

Kemikalieutsläpp: Petri Huhta

Utsläpp från en anläggning: Anläggningens övervakare

Skadligt utsläpp i ytvatten

Elinor Slotte

Fiskdöd: Asko Sydänoja

Utsläpp från en anläggning: Anläggningens övervakare

Effekter på havsområdet: Janne Suomela

Effekter på inre vattenvägar: Heli Perttula

Skadligt utsläpp i luften

Eljas Hietamäki

Utsläpp från en anläggning: Anläggningens övervakare

Översvämning eller dammolycka

Juha-Pekka
Triipponen

 

Operativa uppgifter: Pauli Myllymäki och Juha Aaltonen
Dammar i vattendrag: Veijo Heikkilä, ansvarsmyndighet för dammsäkerhet NTM-centralen i Tavastland, Mikko Sulkakoski

Avfallsdammar: Petri Hiltunen, ansvarsmyndighet för dammsäkerhet NTM-centralen i Kajanaland, Timo Regina

Naturskador

Leena Lehtomaa

Olli Mattila

Tapio Aalto, Iiro Ikonen

 

 


Uppdaterad