Anmälan om miljöskada

Vid miljöskador och -olyckor ligger det primära ansvaret för räddningsverksamheten hos områdets räddningsväsende. Vid en miljöskada ska man ringa nödnumret 112. Man ska helst också kontakta kommunens miljömyndighet.

NTM-centralerna utreder orsakerna till miljöskadorna, bedömer konsekvenserna och deltar i det förebyggande arbetet.

Regional information

Anmälan om miljöskador – Nyland

I verksamhetsområdet inträffar det varje år olika typer av miljöskador och andra exceptionella, miljörelaterade situationer. Händelsernas omfattning varierar mycket, liksom den fara eller det hot som miljön och människorna utsätts för.

Anmälan om miljöskador i första hand till nödcentralen

Miljöskador ska anmälas till nödcentralen 112

Nödcentralen gör en bedömning av situationen utifrån anmälan och tillkallar räddningsenheter och -myndigheter till olycksplatsen.

Myndigheterna samarbetar för att bekämpa och bedöma miljöskador.

Det primära verksamhetsansvaret för bekämpningen av miljöskador ligger hos det regionala räddningsverket (räddningsverken i Västra Nyland, Helsingfors stad, Mellersta Nyland och Östra Nyland).

ELY-centralen fungerar som sakkunnig särskilt när det gäller att bedöma orsakerna till en skada och konsekvenserna av den samt vilka åtgärder som ska vidtas.

NTM-centralen i Nyland har ingen beredskaps- eller jourorganisation.

ELY-centralens sakkunniga finns tillgängliga under tjänstetid.

Kontaktpersoner hos NTM-centralen Nyland vid miljöskador och exceptionella situationer i området

NTM-centralens telefonväxel: 0295 021 000, öppet vardagar kl. 8.00–16.15, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 

Kontaktpersoner under tjänstetid (även textmeddelanden), e-post: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Oljeskador:

Mona Sundman 0295 021 464, Teija Tohmo 0295 026 087, Olli Jaakonaho 0295 021 398

Förorening av grundvatten:

Petra Ihanamäki 0295 021 273, Timo Kinnunen 0295 021 405

Markförorening:

Elina Kerko 0295 021 187, Teija Tohmo 0295 026 087, Hanna Valkeapää 0295 021 011, Mikko Tuomikoski 0295 020 997

Avloppsvattenutsläpp (kommunala avloppsvatten):

Ilkka Juva 0295 021 400, Sara Poijärvi 0295 021 407

Avloppsvattenutsläpp (industriavloppsvatten):

Sara Poijärvi 0295 021 407

Konsekvenser av avloppsvattenutsläpp för vattendragen:

Heidi Åkerla 0295 021 483, Sirpa Penttilä 0295 021 446

Betydande störningar i vattentjänsterna:

Ilkka Juva 0295 021 400

Döda djur (bl.a. fisk, musslor, fåglar):

Heidi Åkerla 0295 021 483, Jaana Marttila 0295 021 431 och Sirpa Penttilä 0295 021 446

Fiskeärenden:

Ansvarsområdet E vid NTM-centralen i Egentliga Finland är fiskerimyndighet även inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland: Perttu Tamminen 0295 021 215, Mikko Koivurinta 0295 021 080

Kontaktpersoner vid NTM-centralen i Nyland Heidi Åkerla 0295 021 483 och Jaana Marttila 0295 021 431

Översvämningsskador, isproppar, strandras:

Kari Rantakokko 0295 021 453, Olli Jaakonaho 0295 021 398

Dammolyckor:

NTM-centralen i Kajanaland ansvarar för dammsäkerheten även inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland: Mikko Sulkakoski 0295 025 231, Eija Isomäki 0295 025 187, Milla Torkkel 0295 025 225

Kontaktperson vid NTM-centralen i Nyland Kari Rantakokko 0295 021 453

Försämrad luftkvalitet:

Larri Liikonen 0295 021 427, Vesa Suominen 0295 021 465

Algblomningar:

Mikaela Ahlman 0295 021 371, Sirpa Penttilä 0295 021 446, Jaana Marttila 0295 021 431

Naturskador och naturskyddsförseelser:

Tapio Korhonen 0295 021 408

Byggnadsskyddsskador:

Henrik Wager 0295 021 473

Direktör

Satu Pääkkönen 0295 021 452 (även utanför tjänstetid)


Uppdaterad