Anmälan om miljöskada

Vid miljöskador och -olyckor ligger det primära ansvaret för räddningsverksamheten hos områdets räddningsväsende. Vid en miljöskada ska man ringa nödnumret 112. Man ska helst också kontakta kommunens miljömyndighet.

NTM-centralerna utreder orsakerna till miljöskadorna, bedömer konsekvenserna och deltar i det förebyggande arbetet.

Regional information

Anmälan om miljöskada - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

Uppdaterad 28.6.2019

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten).

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har huvudansvaret för att reda ut orsakerna till och konsekvenserna av specialsituationer i miljön i det egna verksamhetsområdet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarspersoner i bekämpningen av olje- och kemikalieskador fr.o.m. 1.7.2019 

Olje- och kemikalieskador:

 • Krister Dalhem, överinspektör, tfn 0295 027 671
 • Nico Karlström, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 027 647
 • Anna Vainio, grundvattenexpert, tfn 0295 027 640
 • Jyrki Palomäki, enhetens chef, tfn 0295 027 894

Förorenad mark:

 • Katja Viitaniemi, överinspektör, tfn 0295 027 420

Avfalls- och kemikalieärenden:

 • Päivi Karttunen, gruppchef, tfn 0295 027 824, 040 488 1656
 • Risto Koljonen, överinspektör, tfn 0295 027 623

Grundvattenärenden:

 • Anne Petäjä-Ronkainen, hydrogeolog, tfn 0295 024 221
 • Tilda Rantataro, överinspektör, tfn 0295 027 668
 • Krister Dalhem, överinspektör, tfn 0295 027 671
 • Anna Vainio, grundvattenexpert, tfn 0295 027 640

Särskilt skyddskrävande områden och arter:

 • Leena Rinkineva-Kantola, enhetschef, tfn 0295 027 920
 • Johanna Kullas, överinspektör, tfn 0295 027 221
 • Vincent Westberg, gruppchef, tfn 0295 027 956, 0400 720 585; fåglar

Miljöprovtagning:

 • Anssi Teppo, forskare, tfn 0295 027 948
 • Kari Saari, vattenhushållningsplanerare, tfn 0295 027 923
 • Jukka Pakkala, ledande vattenhushållningsexpert, tfn 0 295 027 893, 0400 139 493
 • Vincent Westberg, gruppchef, tfn  0295 027 956, 0400 720 585

Kontaktpersonerna nås i regel under tjänstetid.


Uppdaterad