Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

  • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
  • styr avfallshanteringen,
  • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
  • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Torvmaskiner.

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Miljövård - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland förebygger och minskar miljöskador orsakade av mänsklig verksamhet och främjar hållbart nyttjande av naturresurser inom Egentliga Finland och Satakunta. NTM-centralen kontrollerar verksamheter som belastar miljön samt tar ställning till och ger utlåtanden om dem. Därtill deltar NTM‑centralen i arbetet med att bekämpa miljöskador och utreda olyckor genom att bistå med experthjälp och vid behov utfärda myndighetsbestämmelser.

NTM-centralen i Egentliga Finland ser till att besluten om miljö- och vattentillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland iakttas inom NTM-centralens område samt bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor. Dessutom fungerar centralen som kontaktmyndighet vid bedömningsförfaranden som följer lagen om miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden om miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). 

NTM-centralen främjar miljövård genom utbildningstillfällen, seminarier och sakkunnigrådgivning.

Mer information:


Uppdaterad