Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

 • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
 • styr avfallshanteringen,
 • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
 • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Illustrationsbild

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Miljövård - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) förebygger och minskar miljöolägenheter som uppstår av mänsklig verksamhet samt främjar hållbart unyttjande av naturresurserna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. NTM-centralen övervakar, tar ställning till och ger utlåtanden om verksamheter som orsakar miljöbelastning. NTM-centralen i Södra Österbotten deltar i bekämpning och utredning av miljöskador genom att erbjuda experthjälp och vid behov utfärda myndighetsbestämmelser.

NTM-centralen i Södra Österbotten övervakar miljö- och vattentillståndsbeslut som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) utfärdar i verksamhetsområdet och även allmän fördel i miljö- och vattenfrågor. Dessutom fungerar NTM-centralen som kontaktmyndighet i bedömningsförfaranden enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) samt ger utlåtande om miljöbedömningen av planer och program (SMB).

NTM-centralen främjar miljövård genom att ordna utbildning, kurser och seminarier samt genom daglig expertrådgivning.

Mer information om miljövården i webbtjänsten miljo.fi:


Uppdaterad

Ta kontakt

 • Kundservice för miljöfrågor
  0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
  Obs.! 11.12. kl. 13-16 och 18.12. kl. 12-16
  kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

Regionala länkar

Det valda området har ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.