› Tillbaka till den grafiska version

Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

 • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
 • styr avfallshanteringen,
 • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
 • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Illustrationsbild

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa vesien, ilman, maaperän ja pohjavesien pilaantumista.

Valtakunnallisena tehtävänä Pirkanmaan ELY-keskus valvoo, ohjaa ja tilastoi maahantuojien ja valmistajien eli tuottajien vastuulla olevaa jätehuoltoa Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tuottajavastuu koskee:

 • henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja
 • moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita sekä renkailla varustettuja ajoneuvoja ja laitteita
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteita
 • paristoja ja akkuja
 • painopaperia ja muiden paperituotteiden valmistukseen käytettävää paperia
 • pakkauksia (pakkausten tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat).
Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (Maaperä kuntoon -ohjelma).
 

Lisätietoa:


Uppdaterad

Ta kontakt

 • Kundservice för miljöfrågor
  0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
  Obs.! 20.12. klo 9-13
  23.12. och 27.12. stängt

  kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.