Miljövård

NTM-centralerna främjar miljövården och sköter de miljövårdsuppgifter som lagen föreskriver. NTM-centralerna

  • övervakar att regionalförvaltningens (RFV) beslut om miljö- och vattentillstånd iakttas och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenfrågor,
  • styr avfallshanteringen,
  • förebygger och bekämpar miljöskador och -olägenheter,
  • fattar beslut om sanering av förorenade markområden och andra beslut enligt miljöskyddslagen.

Dessutom fungerar NTM-centralerna som kontaktmyndighet vid miljökonsekvensbedömningar (MKB) och ger utlåtanden vid andra myndigheters miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB). NTM-centralerna gör också SMB-bedömningar av sina egna planer.

Illustrationsbild

Bild: Aarno Torvinen / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Ympäristönsuojelu – Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus ehkäisee ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä Etelä-Savon alueella.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antaa Etelä-Savon aluetta koskevat ympäristö- ja vesitalouslupapäätökset. 

Ajankohtaista

POAKORI -hankkeessa kehitetään pohjavesialueiden kokonaisvaltaista riskinhallintaa

Comprehensive risk management for groundwater bodies with poor chemical status - a new approach (POAKORI-project, pdf, 1273 kt)

Lisää tietoa ymparisto.fi-palvelussa:


Uppdaterad

Ta kontakt