Kontaktuppgifter

I den högra spalten finns nationella kundservicen. I vänstra spalten finns Ärendehantering.

NTM-centralernas kontaktuppgifter fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller på listan.


I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxlarna.

 

Kontaktuppgifter för de regionala NTM-centralerna

Priser för samtal

När kunden ringer till NTM-centralen från en trådtelefon, kostar det lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

Från regionerna

Kontaktuppgifter - Södra Österbotten

Öppethållningstider

NTM-centralen är öppen vardagar kl. 8.00 - 16.15

Telefon

Närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel: 0295 027 500
Att ringa till NTM-centralen från trådtelefon kostar lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

E-tjänster

Vid officiell ärendehantering använd en blankett enligt ämne eller en allmän elektronisk blankett (t.ex. ansökan, anbud, anmälan, beslut), du inleder ditt ärende snabbare och du kan bifoga filer till blanketten:

Sök expert

I NTM-centralernas expertsökningstjänst kan kontaktuppgifter sökas med sakord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundservicecenter; de kan alltid nås under tjänstetid. Det går också att ta kontakt via telefonväxeln.

Adresser

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fungerar på tre verksamhetsställen

Huvudverksamhetstället i Seinäjoki
Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur
Besöksadress: Alvar Aallon katu 8
Postadress: PB 156, 60101 Seinäjoki  (inkl. registraturen)
Kartlänk

Trafik och infrastruktur
Wolffskavägen 35, 6 vån., 65100 Vasa
Postadress: PB 156, 60101 Seinäjoki
Kartlänk

Miljö och naturresurser
Verksamhetsstället i Seinäjoki
Alvar Aallon katu 8
Postadress: PB 156, 60101 Seinäjoki

Verksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, 6 vån.
Postadress: PB 262, 65101 Vasa

Verksamhetsstället i Karleby
Långbrogatan 15
Postadress: PB 77, 67101 Karleby
Kartlänk


Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi
Information: tiedotus.etela-pohjanmaa(at)ntm-keskus.fi

Registraturtjänster

Ärenden hos registraturen kan skötas på ovan nämnda verksamhetsställen (förutom i Runsor). se adressuppgifterna ovan. Handlingar och dokument kan också skickas per e-post på adress registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi.

Faktureringsuppgifter

NTM-centralen tar endast emot nätfakturor. Tilläggsuppgifter om nätfakturering:

Betalning av beviljade understöd, ersättningar och förmåner

UF-centret sköter betalningsuppgifter åt NTM-centralerna i hela landet, med undantag för landsbygdsstödförvaltningens utbetalningar, utbetalningar av strukturfondernas stöd och understöd för utvecklande av företag samt transportstöd.

Betalningsområdena ger råd i frågor som gäller utbetalningar:
Betalningsområdenas kontaktuppgifter (på finska, keha-keskus.fi)

Respons

Respons kan skickas via responssidan uppe till höger.


Uppdaterad