Algsituationen

IllustrationsbildNTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Under sommaren 2017 gördes uppföljningarna varje vecka under juni–september.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Även medborgarna kan spara sina observationer i systemet.

Algnyheter 2017

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Levätilanne - Pirkanmaa

Vuoden 2017 valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi Pirkanmaalla kesäkuun alussa. Seuranta jatkui syyskuun loppupuolelle 39 havaintopaikalla. Havainnot tallennettiin Järviwiki-verkkopalveluun.

Levätietoutta Pirkanmaalta


Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser

Regionala länkar