Algsituationen

NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2020 görs varje vecka under juni-september. Den riksomfattande algoversiktet publiceras på torsdagar från juni till augusti.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Algnyheter 2020

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

Sommarens 2020 alguppföljning

Leväkukinta Maarian altaassa 2012 En gång i veckan under veckorna 23 - 40 (juni-september) följer frivilliga kontrollörer upp algsituationen inom området för NTM‑centralen i Egentliga Finland. Sommaren 2020 görs uppföljningar på 35 platser (21 på havsområden och 14 på inre vattenvägar). Dessa uppföljningar ingår i alguppföljningen för hela Finland. Ytterligare deltar Rotary Finland landsomfattande i alguppföljning i sommar, och i deras uppföljning finns det sammanlagt 40 observationsplatser (38 på havsområden och 2 på inre vattenvägar) innom Sydvästra Finland.

Varje torsdag från början av juni till slut av september informerar NTM-centralen i Egentliga Finland om algsituationen i sitt område.

Algöversikt, sommaren 2020 (på finska)

Karttjänst för blågrönalgobservationer i Sydvästra Finland

Medborgarobservationer av blågröna alger i Sydvästra Finland kan nu även också granskas i en karttjänst utgiven av ELY-centralen. I tjänsten kan man granska observationer från åren 2003 - 2020, samt observationer från permanenta uppföljningspunkter som uppdateras till tjänsten en gång i veckan på torsdagar. Observationerna är grupperade enligt år och användaren kan själv välja vad som visas på kartan. Med att klicka på observationspunkterna kan man se noggrannare uppgifter om observationen så som datum, läge, rikligheten samt annan möjlig information. En del av observationspunkterna kan vara på varandra beroende på zoomningen och mängden observationer som visas. Antalet observationer som ligger på varandra kan ses i ifrågavarande observationens poppuppfönsters vänstra övre kant och man kan bläddra mellan sidorna med piltangenterna i högra övre kanten.

Klicka på kartan för att bekanta dig med karttjänsten.

Rapportera algobservationer

Medborgarna kan lägga till egna algobservationer i Järviwiki från valfri plats och information om till exempel ytvattentemperaturen och vattenståndet. Havaintolähetti är en app till smarttelefoner som håller dig uppdaterad om algsituationen. Via appen kan du lägga till egna observationer och bilder i Järviwiki.

Om du misstänker att det finns blågrönalger i vattnet eller om du upptäcker algblomning ska du kontakta närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland på telefon (0295 022 530).

Algobservationer gjort utanför grundalguppföljning (pdf, på finska)


Alguppföljning 2013 - 2019

Kesän 2019 leväseurannan katsaukset (pdf, 127 kt) ja 2019 yhteenveto (pdf, 193 kt)
Kesän 2018 leväseurannan katsaukset (pdf, 127 kt) ja 2018 yhteenveto (pdf, 47 kt)
Kesän 2017 leväseurannan katsaukset (pdf, 203 kt) ja 2017 yhteenveto (pdf, 42 kt)
Algöversikterna av sommaren 2016  och  sammandrag 2016 (pdf, på finska)
Algöversikterna och sammandrag av sommaren 2015 (pdf, på finska)
Algöversikterna av sommaren 2014  och  sammandrag 2014 (pdf, på finska)
Algöversikterna och sammandrag av sommaren 2013 (pdf, på finska)


Uppdaterad

ta kontakt

Regionala länkar