Algsituationen

IllustrationsbildNTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2018 började i juni och kommer att fortsätta till slutet av september. Den riksomfattande algoversiktet publicerades på torsdagar från juni till augusti.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Algnyheter 2018

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Leväseuranta - Pohjois-Savo

Ajankohtainen levätilanne (päivitetty 14.9.2018)

Sinilevää enää vähän Pohjois-Savon järvillä

Kuluneella viikolla Pohjois-Savon järvien vakiohavaintopaikoista vain kahdelta (Lapinlahden Onkivesi ja Siilinjärven Ahmo) raportoitiin niukka sinileväkukinto. Vakioseurantapaikkojen ulkopuoleta leväilmoituksia ei tullut. 

Järvien vesimassan sekoittuessa syystuulien ja viilentyvien säiden myötä pintavesikerrokseen päätyy alemmista vesikerroksista ravinteita, joita levät pääsevät hyödyntämään, erityisesti kun pintavesi on vielä säilynyt suhteellisen lämpimänä. Vielä syksylläkin voi näin esiintyä sinileväkukintoja.

Pintavedet ovatkin lämpimän kesän jäljiltä edelleen lämpimämpiä kuin tähän vuodenaikaan yleensä. Torstaina 13.9. Kallavedellä, Kuopiossa mitattiin pintakerrosken lämpötilaksi 16,0 °C ja Pielavedellä, Säviällä 15,0 °C. Molemmat lukemat ovat 2,4 °C ajakohdan pitkäaikaiskeskiarvon yläpuolella.

 

Pohjois-Savon havaintopaikat

Pohjois-Savon leväseurantaverkkoon kuuluu tänä vuonna 21 havaintopaikkaa, jotka on esitetty Järvi-meriwikissä (linkki alla). Levätilanteen havainnoitsijoina Pohjois-Savossa toimivat pääasiassa kuntien ympäristö- ja terveysvalvontaviranomaiset, mutta osittain myös yksityiset kansalaiset. Havainnoitsijat tarkistavat levätilanteen tiistaina tai keskiviikkona ja tiedot viedään Järvi-meriwiki-palveluun. Runsaista leväesiintymistä otetaan näyte levälajiston mikroskooppiseen määritykseen. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan kesä-elokuun aikana torstaisin klo 13 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus julkaisee oman leväkatsauksensa verkkopalvelunsa levätilanne-sivulla viikoittain sekä Twitter-viestinä ja yleensä kuun vaihteessa levätilannekoosteen tiedotteena. Poikkeuksellisista levätilanteista tiedotetaan lisäksi erikseen.

Levätilannetta kannattaa tarkkailla

Kesän alkaessa on hyvä muistuttaa, että sinilevät tuottavat myrkkyjä, jotka voivat ärsyttää ihoa ja pilata juomavettä. Veden keittäminen ei poista myrkkyjä ja saunan kiukaallakin myrkyt vain vapautuvat ilmaan löylyjen mukana. Suomessa järvivedet ovat kuitenkin puhtaat ja sinilevät kuuluvat niiden luonnolliseen eliöstöön. Tilanne ei ole hälyttävä, jos rantaan on ajautunut vähän levää tai muutoin kirkkaassa vedessä on harvakseltaan tikkumaisia tai ryynimäisiä hiukkasia. Lasten ja koirien uintia sinileväalueilla tulisi kuitenkin valvoa tai rajoittaa. Lapset ja koirat ovat uidessa alttiimpia juomaan järvivettä ja altistuminen sinilevämyrkyille voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta.

Sinileväkukintojen muodostumisen todennäköisyys kasvaa tyypillisesti vesien lämmetessä kohti loppukesää. Sinilevien pintalauttojen muodostumiselle tyynet ja lämpimät olosuhteet ovat otollisia, vaikka lämpötila ei yksin määrääkään sinileväkukintojen esiintymistä. Sinilevät ovat tyypillisesti runsaimmillaan heinä-elokuussa. Alkukesän kukinnot ovat harvinaisempia, mutta niitäkin esiintyy, jos olosuhteet ovat suotuisat.

Omien havaintojen ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

 

Lisätietoja Pohjois-Savon levätilanteesta ja sen seurannasta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Antti Kanninen, hydrobiologi
puh.0295 026 801


Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser