Algsituationen

NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Under sommaren 2017 görs uppföljningarna varje vecka under juni–september.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Även medborgarna kan spara sina observationer i systemet.

Algnyheter 2017

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta)

Sommarens 2017 alguppföljning

Leväkukinta Maarian altaassa 2012 En gång i veckan under veckorna 22 - 39 följer frivilliga kontrollörer upp algsituationen inom området för NTMcentralen i Egentliga Finland. Sommaren 2017 görs uppföljningar på 40 platser (23 på havsområden och 17 på inre vattenvägar). Dessa uppföljningar ingår i alguppföljningen för hela Finland.

Varje torsdag från början av juni till algsäsongens slut informerar NTM-centralen i Egentliga Finland om algsituationen i sitt område. Den första översikten av sommaren 2017 kommer ut den 2.6.2017.

Algöversikt, sommaren 2017 (på finska)

Karttjänst för blågrönalgobservationer i  Sydvästra Finland

Medborgarobservationer av blågröna alger i Sydvästra Finland kan nu även granskas i en karttjänst utgiven av ELY-centralen. I tjänsten kan man granska observationer från åren 2003-2017, samt observationer från permanenta uppföljningspunkter som uppdateras till tjänsten en gång i veckan på torsdagar. Observationerna är grupperade enligt år och användaren kan själv välja vad som visas på kartan. Med att klicka på observationspunkterna kan man se noggrannare uppgifter om observationen så som datum,  läge, rikligheten samt annan möjlig information. En del av observationspunkterna kan vara på varandra beroende på zoomningen och mängden observationer som visas. Antalet observationer som ligger på varandra kan ses i ifrågavarande observationens poppuppfönsters vänstra övre kant och man kan bläddra mellan sidorna med piltangenterna i högra övre kanten.

Klicka på kartan för att bekanta dig med karttjänsten.

Rapportera algobservationer

Medborgarna kan lägga till egna algobservationer i Järviwiki från valfri plats och information om till exempel ytvattentemperaturen och vattenståndet. Havaintolähetti är en app till smarttelefoner som håller dig uppdaterad om algsituationen. Via appen kan du lägga till egna observationer och bilder i Järviwiki.

Om du misstänker att det finns blågrönalger i vattnet eller om du upptäcker algblomning ska du kontakta närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland på telefon (0295 022 530).

Algobservationer gjort utanför grundalguppföljning (pdf, på finska)

Muut levähavainnot 2017 Muut levähavainnot 2013 Muut levähavainnot 2009 Muut levähavainnot 2005
Muut levähavainnot 2016 Muut levähavainnot 2012 Muut levähavainnot 2008 Muut levähavainnot 2004
Muut levähavainnot 2015 Muut levähavainnot 2011 Muut levähavainnot 2007 Muut levähavainnot 2003
Muut levähavainnot 2014 Muut levähavainnot 2010 Muut levähavainnot 2006 Muut levähavainnot 2002


Alguppföljning 2013 - 2016

Algöversikterna av sommaren 2016  och  sammandrag 2016 (pdf, på finska)
Algöversikterna och sammandrag av sommaren 2015 (pdf, på finska)
Algöversikterna av sommaren 2014  och  sammandrag 2014 (pdf, på finska)
Algöversikterna och sammandrag av sommaren 2013 (pdf, på finska)


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt

På andra webbplatser

Regionala länkar