Algsituationen

IllustrationsbildNTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2018 började i juni och kommer att fortsätta till slutet av september. Den riksomfattande algoversiktet publicerades på torsdagar från juni till augusti.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Algnyheter 2018

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta)

Sommarens 2018 alguppföljning

Leväkukinta Maarian altaassa 2012 En gång i veckan under veckorna 23 - 39 följer frivilliga kontrollörer upp algsituationen inom området för NTM‑centralen i Egentliga Finland. Sommaren 2018 görs uppföljningar på 43 platser (25 på havsområden och 18 på inre vattenvägar). Dessa uppföljningar ingår i alguppföljningen för hela Finland.

Varje torsdag från början av juni till slut av september informerar NTM-centralen i Egentliga Finland om algsituationen i sitt område. Den första översikten av sommaren 2018 kommer ut den 7.6.2018.

Algöversikt, sommaren 2018

Karttjänst för blågrönalgobservationer i Sydvästra Finland

Medborgarobservationer av blågröna alger i Sydvästra Finland kan nu även granskas i en karttjänst utgiven av ELY-centralen. I tjänsten kan man granska observationer från åren 2003 - 2018, samt observationer från permanenta uppföljningspunkter som uppdateras till tjänsten en gång i veckan på torsdagar. Observationerna är grupperade enligt år och användaren kan själv välja vad som visas på kartan. Med att klicka på observationspunkterna kan man se noggrannare uppgifter om observationen så som datum,  läge, rikligheten samt annan möjlig information. En del av observationspunkterna kan vara på varandra beroende på zoomningen och mängden observationer som visas. Antalet observationer som ligger på varandra kan ses i ifrågavarande observationens poppuppfönsters vänstra övre kant och man kan bläddra mellan sidorna med piltangenterna i högra övre kanten.

Klicka på kartan för att bekanta dig med karttjänsten.

Rapportera algobservationer

Medborgarna kan lägga till egna algobservationer i Järviwiki från valfri plats och information om till exempel ytvattentemperaturen och vattenståndet. Havaintolähetti är en app till smarttelefoner som håller dig uppdaterad om algsituationen. Via appen kan du lägga till egna observationer och bilder i Järviwiki.

Om du misstänker att det finns blågrönalger i vattnet eller om du upptäcker algblomning ska du kontakta närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland på telefon (0295 022 530).

Algobservationer gjort utanför grundalguppföljning (pdf, på finska)

Muut levähavainnot 2018      
Muut levähavainnot 2017 Muut levähavainnot 2013 Muut levähavainnot 2009 Muut levähavainnot 2005
Muut levähavainnot 2016 Muut levähavainnot 2012 Muut levähavainnot 2008 Muut levähavainnot 2004
Muut levähavainnot 2015 Muut levähavainnot 2011 Muut levähavainnot 2007 Muut levähavainnot 2003
Muut levähavainnot 2014 Muut levähavainnot 2010 Muut levähavainnot 2006 Muut levähavainnot 2002


Alguppföljning 2013 - 2017

Kesän 2018 leväseurannan katsaukset (pdf, 127 kt) ja 2018 yhteenveto (pdf, 47 kt)
Kesän 2017 leväseurannan katsaukset (pdf, 203 kt) ja 2017 yhteenveto (pdf, 42 kt)
Algöversikterna av sommaren 2016  och  sammandrag 2016 (pdf, på finska)
Algöversikterna och sammandrag av sommaren 2015 (pdf, på finska)
Algöversikterna av sommaren 2014  och  sammandrag 2014 (pdf, på finska)
Algöversikterna och sammandrag av sommaren 2013 (pdf, på finska)


Uppdaterad

ta kontakt

På andra webbplatser