Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kuulutukset ja ilmoitukset - Etelä-Savo

Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia.

Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta. Valitse sivun oikean laidan valinnasta alueeksi Pohjois-Savo.

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Vireillä olevat kuulutukset

Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Lastaajankatu 3, Mikkeli (nähtävilläolo 31.7. - 7.9.2020)

Yleistiedoksianto (pdf) johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, 768-432-876-6 (Sulkava 5:1-5:2) Sulkava. (nähtävilläolo 24.7. - 30.8.2020)

Kalastuslain (379/2015) 47 §:n mukainen poikkeuslupapäätös valtioneuvoston asetuksessa 259/2016 kielletylle rysälle: Päätös (pdf)  (nähtävillä 10.8.2020 asti), Oikaisuvaatimusosoitus ELYn maksullisiin päätöksiin (pdf), Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (pdf)

Kuulutus Tuusjärven alueen turvetuotannon kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ja esitys yhteistarkkailuohjelmaksi; Juva, Joroinen ja Rantasalmi, Etelä-Savo (pdf, nähtävillä 31.8.2020 asti)


Uppdaterad

Genvägar