Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information


Kungörelser  – Nyland

  • Flyttning av fordon som lämnats på landsväg
  • Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.

 

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

Lönegaranti

Fiskerihushållning- Kungörelser - Egentliga Finland

Administrationen av fiskeriuppgifterna är centraliserad till tre NTM-centraler. NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset > Välj Egentliga Finland i regionvalsmenyn

Trafik och infrastrukturs

Miljö och naturresurser

MKB-projekt, beslut och  utlåtanden

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

Grundvattenområden

Kungörelsen om recipientkontroll

Varningar om begränsningar för vattentrafik

Offentliga delgivningar


Uppdaterad

Genvägar