Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kuulutukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet  

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (29.10.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Hämeenkyrössä (23.8.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Ruovedellä (23.8.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Ylöjärvellä (23.8.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätyshankkeen YVA-arviointiselostuksesta (3.7.2019)
 • Kuulutus ja päätös Terrawise Oy:n Pirkkalan jätteenkäsittelyhankkeesta (12.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Abo Wind Oy:n Karhunrahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (3.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Sastamalassa (www.ymparisto.fi, 20.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös koskien Vapo Oy:n Hanhisuon liittämistä osaksi Vapo Oy:n läntisen Suomen Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja
  vaikutustarkkailuohjelmaa sekä tarkkailuohjelma (8.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös Kivi Trio Oy:n Nokian jätteenkäsittelylaitoksesta (17.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Finn Recycling Oy:n jätteenkäsittelylaitoksesta (9.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Iso-Perinevan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelmasta (21.3.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (www.ymparisto.fi 20.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Sastamalassa (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Punkalaitumella (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Urjalassa (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmasta (11.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Tampereella (ymparisto.fi -sivusto, 25.1.2019)

Muut kuulutukset

Muu tiedoksianto


Uppdaterad

Genvägar