Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kungörelser - Södra Österbotten

På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser.

Ansvarsområdet för miljö och naturresursers kungörelser

Kungörelser - Egentliga Finland (fiskerihushållning)

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 centraliserad till tre NTM-centraler. NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset > Välj Egentliga Finland i regionvalsmenyn

Ansvarsområdet för trafik och infrastrukturs kungörelser

Evenemang för allmänheten i anslutning till kungörelser


Uppdaterad

Genvägar