Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kungörelser och anmälningar - Egentliga Finland

Fiskerihushållning

NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

Trafik och infrastruktur

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg
Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.

Miljö och naturresurser


Uppdaterad

Genvägar