Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information


Kungörelser  – Nyland

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

 

Fiskerihushållning- Kungörelser - Egentliga Finland

Administrationen av fiskeriuppgifterna är centraliserad till tre NTM-centraler. NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset > Välj Egentliga Finland i regionvalsmenyn

Trafik och infrastrukturs

Miljö och naturresurser

Kungörelse om miljöförvaltningens statsunderstöd 2019 pdf. (127 KB)

MKB-projekt

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

 

Grundvattenområden

 

Kungörelsen om recipientkontroll

 


Uppdaterad

Genvägar