Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

 

Kungörelser  – Nyland

  • Flyttning av fordon som lämnats på landsväg
  • Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.

 

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

Lönegaranti

Fiskerihushållning- Kungörelser - Egentliga Finland

Administrationen av fiskeriuppgifterna är centraliserad till tre NTM-centraler. NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset > Välj Egentliga Finland i regionvalsmenyn

Trafik och infrastrukturs

Miljö och naturresurser

MKB-projekt, beslut och  utlåtanden

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

Grundvattenområden

  •  

Kungörelsen om recipientkontroll

Varningar om begränsningar för vattentrafik

Offentliga delgivningar

OFFENTLIG DELGIVNING, 12.6.-19.7.2020, Sundbergs Herrgårdstrandens invånareföreningens plan för slåtterarbete i Kyrkslätt på det samfällda vattenområdet 257-460-876-3 (pdf)

OFFENTLIG DELGIVNING, 5.6.-6.7.2020, Insplan Ab planerar att placera ledningar under vattenområdena 710-876-8-2 och 710-701-876-1 i Raseborg (pdf)

OFFENTLIG DELGIVNING, 27.5.-3.7.2020, Plan över muddringsarbete i Raseborg på det samfällda vattenområdet 710-876-4-0 utanför fastighet 710-640-1-2 (pdf)


Uppdaterad

Genvägar