Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kungörelser - Österbotten och Mellersta Österbotten

På denna sida publicerar NTM-centralen i Österbotten sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden

NTM-centralen i Nyland informerar kommunerna i Finland om specialunderstöd för renovering och utveckling av närliggande rekreations-och naturområden samt för förbättring av tjänster:

Fiskeriärenden

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 centraliserad till tre NTM-centraler. NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset > Välj Egentliga Finland i regionvalsmenyn

Trafik- och miljöärenden

På Österbottens NTM-centrals område sköts väg- och miljöärenden av NTM-centralen i Södra Österbotten.

www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset > Välj Södra Österbotten i regionvalsmenyn

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg

Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.


Uppdaterad

Genvägar