Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely

Liikenne ja infrastruktuuri

Yleistiedoksiannot ja Väyläviraston ilmoitukset

Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

Nähtävänä olevat yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

 • Kuulutus tiesuunnitelman, Matkatien (Maantie 23528) linja-autopysäkin parantaminen, Ylöjärvi, pitäminen yleisesti nähtävänä ajan 17.6.2020–17.7.2020
 • Kuulutus tiesuunnitelman valtatie 9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoasoliittymä–Lellantien liittymä, Urjala, pitämisestä yleisesti nähtävänä ajan 12.3.2020–14.4.2020.
 • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatie 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi pitämisestä yleisesti nähtävänä 12.2.2020–13.3.2020 välisen ajan. 

Nähtävänä olevat yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksymispäätökset ja päätösten voimassaolon jatkaminen

 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Vt 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä – Oritupa, Orivesi, tiesuunnitelma (pdf, nähtävillä 29.7.2020-7.9.2020)
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamisesta Maantien 276 (Kyröskoskentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kyröskoskentie – Kyröntie, Ylöjärvi sekä siihen liittyvän aineiston pitäminen nähtävillä 9.7.-17.8.2020
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä Valtatien 3 parantaminen välillä Hämeenkyrö – Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Ylöjärvi (2.7.2020)

Ympäristö- ja luonnonvarat

 • Kuulutus Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen pöly- ja melutarkkailuohjelmasta sekä tarkkailuohjelma (nähtävillä 4.9.2020 asti)

 • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf), Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma (nähtävillä 8.9.2020 asti).

 • Kuulutus (pdf) ja tarkkailuohjelma (pdf), Leustunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2020 alkaen (nähtävillä 3.9.2020 asti).

 • Lausunto kaapelin sijoittamisesta vesistöön, Kirkkojärvi/Teiskolansalmi, Tampere sekä yleistiedoksianto (17.7.2020)

 • Lausunto vesistön alitusten luvantarpeesta, vesistökaapelit Lehmijärventie, Länsi-Teisko, Ylöjärvi sekä yleistiedoksianto (17.7.2020)

 • Kuulutus (pdf) Kulo- ja Rautaveden kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman jatkamisen hyväksymisestä.  Tarkkailuohjelman (2012) (pdf) mukaista kalataloustarkkailua jatketaan toistaiseksi. (nähtävillä 18.8.2020 asti)

 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Peltorinteentie, Urjala (9.7.2020).

 • Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Pirkantie 2, Ikaalinen (9.7.2020).

 • Kuulutus Refeco Oy:n Nokian sintrauslaitos -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella sekä aineisto hankkeen YVA-sivuilla. (8.7.2020)

Muut kuulutukset

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Muu tiedoksianto


Uppdaterad

Genvägar