Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

 

Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi

Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset ja ilmoitukset:

Tieasiat

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Ympäristö

Keski-Suomen pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin ollaan tekemässä muutoksia.
Asiakirjat löytyvät Pohjavesialueet - Keski-Suomi -sivulta (www.ympäristö.fi)

  • Kuulutus ja päätös Oy Forcit Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen poikkeuksellisesta tilanteesta tehty ilmoitus. Nähtävilla 27.7.2020 saakka

Kalatalous

Käyttö- ja päästötarkkailut

Pilaantuneet maaperät

  • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf) pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Nuuskakuja, Jyväskylä, nähtävillä 27.7.2020 saakka
  • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf) pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Koy Kinkomaan Vitapolis, Muurame, nähtävillä 22.7.2020 saakka

Maastoliikenne

Melu

Vesiliikenne

YVA-menettelyt

YVA-päätökset

  • Kuulutus ja päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen, valtatiet 4  ja 9 tiesuunnitelman muutos välillä Haapalahti-Kanavuori. Nähtävillä 18.6. - 18.7.2020
  • Kuulutus ja päätös, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen, Kauniskankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi. Nähtävillä 12.6.-12.7.2020

Väylävirasto

 

 


Uppdaterad

Genvägar