Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

 

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut päätökset:
- 18.12.2019 päätöksen KASELY/370/3700-2019, koskien maatalouden investointitukea
- 2.4.2020 päätöksen KASELY/251/5260-2016, koskien alkuperäisrotujen kasvattaminen sopimusta
- 4.6.2020 päätöksen KASELY/370/3700-2019, koskien maatalouden korokotukea (pdf)

Kalatalous (Rannikko-Suomen kalatalouspalvelut)

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden kalatalouteen liittyvät kuulutukset julkaistaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kuulutukset-sivulla (valitse tämän sivun oikean yläkulman aluevalinnasta Varsinais-Suomi)

Fiskerihushållning

Kungörelser av fiskerihushållning på svenska fås genom att välja Svenska och området Egentliga Finland under rubriken Välj område upp till höger.
 

Liikenne ja infrastruktuuri 


Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat


Yleisötilaisuudet yleissuunnitelmista ja tiesuunnitelmista

Nähtävänä olevat tai nähtävänä olleet yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

  • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale pitämisestä yleisesti nähtävänä 11.6 - 13.7.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 13.7.2020 asti täältä. (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä).
  • Kuulutus tiesuunnitelman Mt 14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Rantaportintie - Mt 160 (Karjalantie), Imatra pitämisestä yleisesti nähtävänä 10.7 - 10.8.2020 välisen ajan. Tiesuunnitelma-aineiston voi ladata 10.8.2020 asti täältä.

Suunnitelmien hyväksymispäätökset

  • Kuulutus tiesuunnitelman "Maantien 3864 (Ylämaantien) parantaminen välillä Sipari - Pulsa, Lappeenranta" hyväksymispäätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä 30.6.2020 - 6.8.2020 välisen ajan. Hyväksymispäätöksen liiteaineistoineen voi ladata 6.8.2020 asti täältä. (Linkki poistettu nähtävilläajan päätyttyä). Lisätietoa hankkeen jatkotoimenpiteistä löytyy Väyläviraston internetsivuilta.

Muiden väyläviranomaisten kuulutukset


Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen: Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.
Flyttning av fordon som lämnats på landsväg: Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.

Ympäristö ja luonnonvarat

Finnish battery chemicals Oy, akkumateriaalituotanto YVA
 Sähköisen yleisötilaisuuden tallenne:

https://mineralsgroup.videosync.fi/akkumateriaalituotannon-ymparistovaikutusten-arviointi 

Finnish battery chemicals Oy, batterimaterialproduktion MKB
Möten för allmänheten om MKB-programmet och projektet ordnas
elektroniskt den 25 mars kl. 17.30. Länk till det elektroniska offentliga egenemanget:
https://mineralsgroup.videosync.fi/akkumateriaalituotannon-ymparistovaikutusten-arviointi
Du hittar också en inspelning som kommer att publiceras senare på samma länk.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kuulutukset

Ojitustoimitusten kuulutukset

  • ei ojitustoimituskuulutuksia vireillä

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet


Uppdaterad

Genvägar