Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information


Kungörelser  – Nyland

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

Trafik och infrastrukturs

Miljö och naturresurser

Kungörelse om miljöförvaltningens statsunderstöd 2019 pdf. (127 KB)

Bilaga (på finska):

MKB-projekt

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

Grundvattenområden

Kungörelsen om recipientkontroll

Hufvudstadsregionens energiproduktionsanläggningarnas plan för gemensam uppföljning av luftkvalitet till åren 2019-2023, Esbo, Helsingfors och Vanda

Ett program för recipientkontroll av havsområdet utanför Fiskehamnen i Helsingfors

Ett program för recipientkontroll av havsområdet utanför Kronbergsstranden

Ett program för recipientkontroll av havsområdet utanför Västra hamnen

Ett program för recipientkontroll av Nordsjös havsdeponiområde

Ett program för recipientkontroll för tagande av stenmaterial från havet utanför Lovisa

 

Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Esbo stad, Rudus Ab, NCC Industry Ab, beslut om att godkänna det samordnade kontrollprogrammet för Käringmossen och Vinkelkärret:

 


Uppdaterad

Genvägar