Behandlingstider

NTM-centralerna har uppskattat de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster. Behandlingstiden i enskilda fall beror ändå alltid på ärendets karaktär och beskaffenhet och t.ex. om det behövs tilläggsuppgifter av kunden.

Behandlingstiderna i respektive region

Behandlingstiderna i respektive region får man fram genom att välja önskat område uppe till höger under Välj område.

Från regionerna

Behandlingstider - Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Österbotten har i enlighet med 23 a § i förvaltningslagen uppskattat förväntad behandlingstid för vissa centrala ärenden som avgörs genom förvaltningsbeslut.


Vid NTM-centralen i Österbotten betjänas kunder även i andra ärenden, som i syfte att göra regionförvaltningen effektivare har koncentrerats administrativt till en annan NTM-central som sköter dem på ett mer omfattande område eller i hela landet. De förväntade behandlingstiderna för dessa ärenden kan ses på den ansvariga NTM-centralens sidor genom att uppe till höger välja önskat område.

  • ESF- och ERUF-finansiering, företagsstöd, företagsutvecklingstjänster
    > NTM-centralen i Mellersta Finland
  • Fiskerihushållning > NTM-centralen i Egentliga Finland

Betalningsärenden sköts av NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter:


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.