Kuvituskuva / Illustrationsbild

Behandlingstider

NTM-centralerna har uppskattat de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster. Behandlingstiden i enskilda fall beror ändå alltid på ärendets karaktär och beskaffenhet och t.ex. om det behövs tilläggsuppgifter av kunden.

Behandlingstiderna i respektive region får man fram genom att välja önskat område uppe till höger under Välj område.

Från regionerna

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.