Kuvituskuva / Illustrationsbild

Behandlingstider

NTM-centralerna har uppskattat de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster. Behandlingstiden i enskilda fall beror ändå alltid på ärendets karaktär och beskaffenhet och t.ex. om det behövs tilläggsuppgifter av kunden.

Behandlingstiderna i respektive region

Behandlingstiderna i respektive region får man fram genom att välja önskat område uppe till höger under Välj område.

Från regionerna

Käsittelyajat - Etelä-Savo

Eräiden ELY-keskuksen tarjoamien palvelujen keskimääräiset käsittelyajat Etelä-Savon alueella löytyvät alla olevasta liitteestä.

Asian käsittelyn kesto yksittäisessä tapauksessa riippuu asian luonteesta ja laadusta sekä esimerkiksi tarpeesta pyytää asiakkaalta lisäselvitystä. Tarkempaa tietoa hakemuksesi käsittelyajasta ja prosessista saat olemalla yhteydessä hakemustasi käsittelevään asiantuntijaan.


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.