› Tillbaka till den grafiska version

Kuvituskuva / Illustrationsbild

Behandlingstider

NTM-centralerna har uppskattat de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster. Behandlingstiden i enskilda fall beror ändå alltid på ärendets karaktär och beskaffenhet och t.ex. om det behövs tilläggsuppgifter av kunden.

Behandlingstiderna i respektive region

Behandlingstiderna i respektive region får man fram genom att välja önskat område uppe till höger under Välj område.

Från regionerna

Käsittelyajat - Kaakkois-Suomi

Liikenne ja infrastruktuuri -palveluita koskevat käsittelyajat on ilmoitettu aiheen mukaisilla sivuilla Liikenne-osiossa:

Maksatusasioita käsittelee KEHA-keskus


Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.