Behandlingstider

NTM-centralerna har uppskattat de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster. Behandlingstiden i enskilda fall beror ändå alltid på ärendets karaktär och beskaffenhet och t.ex. om det behövs tilläggsuppgifter av kunden.

Behandlingstiderna i respektive region

Behandlingstiderna i respektive region får man fram genom att välja önskat område uppe till höger under Välj område.

Från regionerna

Förväntade behandlingstider för ärenden - Nyland

Vid NTM-Tcentralen i Nyland har vi bedömt de förväntade behandlingstiderna för våra tjänster. Dock i enskilda fall beror längden av behandlingstiden för ett ärende på ärendets karaktär och kvalitet samt exempelvis på det om man är tvungen att begära tilläggsuppgiter av kunden. Närmare information om behandlingstiden och -skedet får du genom att kontakta den sakkunnige som handlägger ditt ärende vid NTM-centralen. Lönegaranti: jour 0295 020 020 vardagar 9.00 - 12.00. 

 

Tjänster inom ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens Behandlingstid
   
Länegaranti 6 kk
   
Landsbygden: Landsbygdsprogrammets projektstöd – finansiering 3 kk
Landsbygden: Landsbygdsprogrammets projektstöd – utbetalning 4 kk
Landsbygden: Landsbygdsprogrammets företagsstöd – finansiering 1,5 kk
Landsbygden: Landsbygdsprogrammets företagsstöd – utbetalning 4 kk
Landsbygden: Landsbygdens investeringsstöd – finansiering 1,5 kk
Landsbygden: Landsbygdens investeringsstöd – utbetalning 1 kk
Landsbygden: Startbidrag för unga jordbrukare – finansiering 1,5 kk
Landsbygden: Startbidrag för unga jordbrukare – utbetalning 1 kk
Landsbygden: Landsbygdsprogrammets Leader-stöd – finansiering 2 kk
Landsbygden: Landsbygdsprogrammets Leader-stöd – utbetalning 4 kk
   
(Fiskeriärenden sköts centraliserat vid NTM-centralen i Egentliga Finland)  
Fiskerihushållning: Fiskerinäringsprojekt – finansiering 2 månader
Fiskerihushållning: Fiskerinäringsprojekt – utbetalning 2 månader
Fiskerihushållning: Understöd för främjande enligt prövning – finansiering 2 månader
Fiskerihushållning: Understöd för främjande enligt prövning – utbetalning 2 veckor
Fiskerihushållning: Beslut om tillstånd enligt fiskelagen 2 månader
   
   
   
(Utvecklingstjänsterna för företag koncentreras till NTM-centralen i Tavastland)  
Företag: Utvecklingstjänster för företag, analys – finansiering 2 veckor
Företag: Utvecklingstjänster för företag, konsultation – finansiering 2 veckor
   
Tjänster inom ansvarsområdet miljö och naturresurser Behandlingstid
Avfall: godkännande i avfallshanteringsregistret, ny verksamhet 1 vecka
Naturvård: Beslut om inrättande av naturskyddsområde 6 månader
Naturvård: beslut om undantag från förbud enligt naturvårdslagen 6 månader
Naturvård: undantag från finansieringsbestämmelser 3 månader
Byggande: beslut om skydd av byggnader 12 månader
Vattendrag, kontroll: godkännande av kontrollplan enligt vattenlagen 6 månader 
   

Mer information: överinspektör Jaana Lähteenmäki, tfn 0295 021 208, jaana.lahteenmaki(at)ely-keskus.fi

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (vardagar 9.00 - 15.00) 0295 024 800

(Obs! Tis - tors kl. 9.00 - 12.00 ända till 30.9.)

poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15


Uppdaterad