Kablar, ledningar och rör på vägområde

För placering av kablar, ledningar och rör på en landsvägs vägområde och för underhållsarbeten på deras vägområde krävs alltid tillstånd av väghållningsmyndigheten (lag om trafiksystem och landsvägar 42 §). Tillståndet är antingen ett placeringstillstånd, en anmälan eller ett arbetstillstånd, alltefter situationen. Tillståndsbesluten fattas centraliserat vid NTM-centralen i Birkaland. Ett undantag utgör kablar som placeras för vägbelysning. Om placeringen av dem på vägområde avtalas med NTM-centralens regionala vägbelysnings- eller elansvarige.

Val av lämplig typ av tillstånd

I vissa fall har projekteraren möjlighet att välja bland flera olika tillståndsförfaranden. Vilka alternativ som lämpar sig för respektive objekt kan kontrolleras i schemat nedan. Klicka på bilden för att öppna schemat i en ny flik (på finska).

Process schema för stöd vid val av tillstånd; placering av kablar, arbetstillstånd eller anmälningsförfarande?

(pdf, 15 kB)

 

Placeringstillstånd

Man kan alltid ansöka om placeringstillstånd för placering av nya kablar, ledningar och rör (el, tele, fjärrvärme, naturgas, vattenförsörjning) även om objektet också skulle lämpa sig för anmälningsförfarandet. Placering av en ny fjärrvärme-, naturgas- eller vattenförsörjningslinje kräver alltid ansökning om ett placeringstillstånd.

Anmälningsförfarande

I vissa situationer med föga risk kan man göra en anmälan om placeringen av el- och telekablar och -ledningar i stället för att ansöka om placeringstillstånd. Anmälningsförfarandets tillämpningsområde fastställs i 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. I osäkra fall rekommenderas ansökning om placeringstillstånd. För en del av arbeten som omfattas av anmälningsförfarandet räcker det också med ett arbetstillstånd.

Arbetstillstånd

Man ska ansöka om arbetstillstånd för ett arbete på en landsväg eller ett vägområde. På motsvarande sätt krävs det ett arbetstillstånd om arbetet utanför vägområdet kräver dirigering av trafiken eller att trafiken varnas med trafikmärken. Till exempel engångsarbeten som underhåll av kablar och kommunaltekniska anordningar kräver arbetstillstånd.

Utredning om befintliga kablar och ledningar på vägområden

Information om befintliga kablar och ledningar på vägområden kan fås frånriksomfattande ledningsinformationstjänster, nätbolagen och kommunerna samt i fråga om väghållares anordningar den lokala NTM-centralen. Försvarsmaktens kabelvisningar beställs från Johtotieto Oy.

Nätinformationspunkt

Riksomfattande ledningsinformationstjänster:

Johtotieto Oy (www.johtotietopankki.fi)

Keypro Oy (www.kaivulupa.fi)

Geomatikk Oy (www.verkkoselvitys.fi)

Illustrationsbild

REGIONAL INFORMATION

Kablar, ledningar och rör på vägområde

För placering av kablar, ledningar och rör på en landsvägs vägområde och för underhållsarbeten på deras vägområde krävs alltid tillstånd av väghållningsmyndigheten (lag om trafiksystem och landsvägar 42 §). Tillståndet är antingen ett placeringstillstånd, en anmälan eller ett arbetstillstånd, alltefter situationen. Tillståndsbesluten fattas centraliserat vid NTM-centralen i Birkaland. Ett undantag utgör kablar som placeras för vägbelysning. Om placeringen av dem på vägområde avtalas med NTM-centralens regionala vägbelysnings- eller elansvarige.

Val av lämplig typ av tillstånd

I vissa fall har projekteraren möjlighet att välja bland flera olika tillståndsförfaranden. Vilka alternativ som lämpar sig för respektive objekt kan kontrolleras i schemat nedan. Klicka på bilden för att öppna schemat i en ny flik (på finska).

Process schema för stöd vid val av tillstånd; placering av kablar, arbetstillstånd eller anmälningsförfarande?

(pdf, 15 kB)

 

Placeringstillstånd

Man kan alltid ansöka om placeringstillstånd för placering av nya kablar, ledningar och rör (el, tele, fjärrvärme, naturgas, vattenförsörjning) även om objektet också skulle lämpa sig för anmälningsförfarandet. Placering av en ny fjärrvärme-, naturgas- eller vattenförsörjningslinje kräver alltid ansökning om ett placeringstillstånd.

Anmälningsförfarande

I vissa situationer med föga risk kan man göra en anmälan om placeringen av el- och telekablar och -ledningar i stället för att ansöka om placeringstillstånd. Anmälningsförfarandets tillämpningsområde fastställs i 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. I osäkra fall rekommenderas ansökning om placeringstillstånd. För en del av arbeten som omfattas av anmälningsförfarandet räcker det också med ett arbetstillstånd.

Arbetstillstånd

Man ska ansöka om arbetstillstånd för ett arbete på en landsväg eller ett vägområde. På motsvarande sätt krävs det ett arbetstillstånd om arbetet utanför vägområdet kräver dirigering av trafiken eller att trafiken varnas med trafikmärken. Till exempel engångsarbeten som underhåll av kablar och kommunaltekniska anordningar kräver arbetstillstånd.

Utredning om befintliga kablar och ledningar på vägområden

Information om befintliga kablar och ledningar på vägområden kan fås frånriksomfattande ledningsinformationstjänster, nätbolagen och kommunerna samt i fråga om väghållares anordningar den lokala NTM-centralen. Försvarsmaktens kabelvisningar beställs från Johtotieto Oy.

Nätinformationspunkt

Riksomfattande ledningsinformationstjänster:

Johtotieto Oy (www.johtotietopankki.fi)

Keypro Oy (www.kaivulupa.fi)

Geomatikk Oy (www.verkkoselvitys.fi)

Illustrationsbild


Uppdaterad