› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Raskaskuljetukset oikopolut SE

Saariston Merikuljetus Ab Meripojat annonserar (1.4.2020): Trafiksäsongen har börjats.

Tungtransporter ingressi

Tungtransporter Tungtransportservicen är avsedd för sådan fast bosättning och sådant näringsliv som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och som inte har tillgång till...

Yhteysalusliikenne reitit ja aikataulut ingressi SV

Rutterna och tidtabellerna Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten. Innan tidtabellerna publiceras måste trafikidkaren höra intressegrupperna i fråga....

Koronavirustilanteen johdosta peruuntuvat tai siirrettävät maaseudun kehittämishankkeiden tilaisuudet ja matkat (Lappi)

Koronan vaikutukset maaseuturahaston hanketoimintaan (Lappi) 1. Voiko koronavirustilanteen johdosta toteuttamatta jääneestä hankkeen matkasta tai tapahtumasta syntyneitä kustannuksia hakea...

ELY-keskusten rahoitushaku koronavirustilanteessa

NTM-centralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset Coronafinansiering - ansökningar och beslutningar 8.4.2020 kl. 9: ansökningar 9 251st. ...

Etusivu - koronavirusepidemia sv

Coronafinansiering - ansökningar och beslutningar 8.4.2020 kl. 9: ansökningar 9 251st. beslutningar 101 st., bidrag 1 235 300 € I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i...

PIR kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Yleisötilaisuuden peruuttaminen Maantie 249 tiesuunnitelmaluonnosten esittelyä koskeva tilaisuus 18.3.2020 klo 17.30 Kaukolan...

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT NTM-nyhetsbrevet 03/2020 har publicerads (8.4.2020, på finska) NTM-nyhetsbrevet 02/2020 har publicerads (5.3.2020, på finska) Rapport: Förfarandet för ersättning...

VAR Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Varsinais-Suomi ELY-uutiskirje Uutisia ja ajankohtaisia asioita ELY-keskuksesta > Tilaa uutiskirje Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste ...

HAM Korona-tietoa yrityksille

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (Kanta- ja Päijät-Häme)  Alla on listattuna julkisten toimijoiden korona-apuja yrityksille.  Mikäli yrityksellä on...

LAP Ajankohtaista - Viestintä

Viestintä - Lappi Viestinnän yhteystiedot Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: Heidi Jyrkkä, puh. 050 395 5075 Tanja Ylitalo, puh. 0295 037 151 Liikenne ja infrastruktuuri: ...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

VAR Kungörelser

Kungörelser och anmälningar - Egentliga Finland Fiskerihushållning NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta,...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon...

LAP kuulutukset

 Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin...

POS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon,...

POK Koronarahoitus

ELY-keskuksen koronarahoitus - Pohjois-Karjala Hakemuksia Päätöksiä 8.4. klo 9.05: 277 1  
Uppdaterad