› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi) Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon yhteensä 20 kohteelle. Vuoden 2019...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar på vägområden är...

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka jatkuu (Keski-Suomi)

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka jatkuu (Keski-Suomi) Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pinnan peittokerrosten rakentaminen jatkuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston...

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat: Ympäristöministeriö ja...

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas

Mängden blågrönalger har ökat i Finlands havsområden (11.7.2019) Insjöarnas algsituation är typisk för tidpunkten.   Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar?...

Kehittämiskartoitus ja yrittäjätestit toimivat nyt myös ilman kirjautumista

Kehittämiskartoitus ja yrittäjätestit käytettävissä nyt myös ilman kirjautumista Oma Yritys-Suomen verkkopalvelussa työkaluina olevat kehittämiskartoitus ja yrittäjätestit ovat nyt...

KAS Levätilanne

Levätilanne - Kaakkois-Suomi Vuonna 1998 käynnistynyt ympäristöhallinnon levähaittojen viikottaisseuranta jatkuu edelleen ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 vesistöjen levätilanteen seuranta alkaa...

Lomakkeet - Elinkeinot - ingressi

Näringar - E-tjänster och blanketter Allmänna elektroniska ärendeblankett för företag/förening/verksamhetsutövare Företagsverksamhet, innovationer och internationalisering ...

Hämeeseen 3,6 miljoonan euron potti EU-rahoitusta ja tukea yritysten kehittämiseen (Päijät-Häme ja Kanta-Häme)

Hämeeseen 3,6 miljoonan euron potti EU-rahoitusta ja tukea yritysten kehittämiseen (Päijät-Häme ja Kanta-Häme) Hämeen ELY-keskus on myöntänyt huhti-kesäkuussa 2019 Kanta- ja Päijät-Hämeeseen...

2,7 miljoner euro i EU-finansiering för Nyland och stöd för företagsutveckling (Nyland)

2,7 miljoner euro i EU-finansiering för Nyland och stöd för företagsutveckling (Nyland) NTM-centralen i Tavastland har i april-juni 2019 beviljat 2,7 miljoner euro ur Europeiska socialfonden...

Kaakkois-Suomeen 1,9 miljoonaa yrityksille sekä koulutuksen kehittämiseen (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)

Kaakkois-Suomeen 1,9 miljoonaa yrityksille sekä koulutuksen kehittämiseen (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) Hämeen ELY-keskus on myöntänyt huhti-kesäkuussa 2019 Kymenlaaksoon ja...

Maantielauttaliikenne - ingressi sv

Landsvägsfärjetrafik Finlands Färjetrafik ansvarar för landsvägsfärjetrafiken på övriga färjplatser i Finland förutom i Kietävälä (Puumala) och i  Skagen (Iniö) där landsvägstrafiken...

OIkopolut

Ansökningsformulär, mall Författningar

Understödd trafik ingressi

Understödd trafik NTM -centralen i Egentliga Finland understöder förbindelsefartygstrafik i Sibbo, Raseborg, Ingå och Lovisa skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar. Trafikidkarna som...

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen - ingressi

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen I budgetpropositionen för 2019 föreslås ett anslag på sammanlagt 15 miljoner euro för genomförande av ett program för...

Vaelluskalojen nousuestekartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Vaelluskalojen nousuestekartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa (Etelä-Savo) Etelä-Savon virtavesissä olevien vaelluskalojen nousuesteiden, kuten patojen, myllyjen, sahojen ja voimalaitosten,...

Algsituationen

Algsituationen NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna....

Ajankohtaista - SVE

Mängden blågrönalger har ökat i Finlands havsområden (11.7.2019) Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar? (5.7.2019) All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT