› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Egentliga Finland .

VAR Kungörelser

Kungörelser och anmälningar - Egentliga Finland Fiskerihushållning NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta,...

VAR Algsituationen

Algsituationen - Egentliga Finland och Satakunta NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta Sommarens 2020 alguppföljning En gång i veckan under...

Lounais-Suomen merialueilla sinilevää veteen sekoittuneena, sisävesialueilla levätilanne vakaa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lounais-Suomen merialueilla sinilevää veteen sekoittuneena, sisävesialueilla levätilanne vakaa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Kuluneen viikon sinilevätilanne Lounais-Suomen alueella on pysynyt...

Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Rahoitusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta

Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Rahoitusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta Ovatko vieraslajit vallanneet omistamasi maa-alueet? Kaipaavatko lähialueesi kunnostustoimia?...

Lounais-Suomen sinilevätilanne pysynyt edellisviikon kaltaisena (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lounais-Suomen sinilevätilanne pysynyt edellisviikon kaltaisena (Varsinais-Suomi, Satakunta) Kuluneella viikolla Lounais-Suomen sinilevämäärät ovat pysyneet pääosin edellisen viikon tasolla....

VAR Muuta ajankohtaista

AKTUELLT NTM-nyhetsbrevet 05/2020 har publicerads (11.6.2020, på finska) NTM-nyhetsbrevet 04/2020 har publicerads (14.5.2020, på finska) Ersättning av kostnader för...

Lomautettujen määrä väheni Varsinais-Suomessa kesäkuun aikana (Varsinais-Suomi)

Lomautettujen määrä väheni Varsinais-Suomessa kesäkuun aikana (Varsinais-Suomi) Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 34 700 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana...

VAR Työllisyyskatsaus alasivu

Työllisyyskatsaukset - Varsinais-Suomi 2020     Tammikuu: suomi , sve Helmikuu: suomi , sve Maaliskuu: suomi , sve ...

Levähavainnot runsastuneet Lounais-Suomessa lämmenneen sään seurauksena (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Levähavainnot runsastuneet Lounais-Suomessa lämmenneen sään seurauksena (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä Lounais-Suomessa on kuluneella viikolla kääntynyt kasvuun...

Utrotningshotade vårdbiotoper inventeras i Egentliga Finland samt Satakunta (Egentliga Finland, Satakunta)

Utrotningshotade vårdbiotoper inventeras i Egentliga Finland samt Satakunta (Egentliga Finland, Satakunta) NTM-centralen i Egentliga Finland fortsätter med inventering av vårdbiotoper i...

Viileä sää rauhoittanut sinilevätilannetta Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Viileä sää rauhoittanut sinilevätilannetta Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä Lounais-Suomessa on vähentynyt viileän, sateisen ja tuulisen sään...

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland)

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland) De nyanländas erfarenheter av den integrationsplan som TE-byrån gjort upp för dem är mycket positiva, visar utredningen ...

Sunnuntaina 5.7. klo 18.00 jälkeen alkavat päällystystyöt valtatiellä 2 Porin ja Friitalan välillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sunnuntaina 5.7. klo 18.00 jälkeen alkavat päällystystyöt valtatiellä 2 Porin ja Friitalan välillä (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sunnuntai-iltana klo 18.00 jälkeen alkavat päällystystyöt...

Sinilevämäärät viime viikon tasolla Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevämäärät viime viikon tasolla Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä on pysynyt viime viikon tasolla kovista tuulista ja sateista huolimatta. Tuulet...

Sinilevähavainnot lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevähavainnot lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta) Sinilevähavaintojen määrä on kasvanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla...

Juhannusviikon sinilevätilanne rauhallinen Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Juhannusviikon sinilevätilanne rauhallinen Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Vaikka juhannusviikolla on ollut kesäisen lämmintä ja sen myötä myös vesistöjen lämpötilat nousseet, ei...

Turun seudun pääpyöräilyreittejä viitoitetaan uudenlaisilla opasteilla (Varsinais-Suomi)

Turun seudun pääpyöräilyreittejä viitoitetaan uudenlaisilla opasteilla (Varsinais-Suomi) Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla...

VARELY Joukkoliikenne yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella) Varsinais-Suomen ELY-keskus on 4.6.2012 tehnyt päätöksen...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.