› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

  • näringar, arbetskraft och kompetens
  • trafik och infrastruktur och
  • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året 2014 överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken:

TIETOA ALUEELTA

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Tiedotteita alueilta (på Svenska)

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.

Innehållspresentatör

Innehåll med Områden Egentliga Finland .

VAR Kungörelser

  Kungörelser - Egentliga Finland Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta ...

VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

VAR Muut katsaukset ja raportit

Muut katsaukset ja raportit Alueelliset kehitysnäkymät Alueelliset kehitysnäkymät -raportin tavoitteena on muodostaa näkemys elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilasta ja kehitysnäkymistä....

Trafikavbrott på Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen i Nagu under natten 16-17.12 (Egentliga Finland)

Trafikavbrott på Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen i Nagu under natten 16-17.12 (Egentliga Finland) Dilatationsfoganordningarna i ändorna av Norrströmmens bro på Skärgårdsvägen...

Vt 9 Loimaan eritasoliittymän parannustyöt ovat valmistumassa ja sen myötä liikennejärjestelyt muuttuvat (Varsinais-Suomi)

Vt 9 Loimaan eritasoliittymän parannustyöt ovat valmistumassa ja sen myötä liikennejärjestelyt muuttuvat (Varsinais-Suomi) Valtatien 9 Loimaan eritasoliittymän parannustyö on valmistumassa....

En väderstation monteras på Rävsundsbron 18.12. - trafiken styrs till en fil under arbetet (Egentliga Finland)

En väderstation monteras på Rävsundsbron 18.12. - trafiken styrs till en fil under arbetet (Egentliga Finland) På Rävsundsbron på landsväg 180 monteras tilläggssensorer för...

VAR Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Varsinais-Suomi ELY-uutiskirje Uutisia ja ajankohtaisia asioita ELY-keskuksesta > Tilaa uutiskirje Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste ...

Varsinais-Suomen ELY-keskus kielsi harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesiä hävittävien pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa

Varsinais-Suomen ELY-keskus kielsi harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesiä hävittävien pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa Rauman kaupungilla ja Rauman Satama Oy:llä on Etelä-Suomen...

KIPSI-hankkeen markkinatiedustelu 10. - 17.12.2019

KIPSI-hankkeen markkinatiedustelu 10. – 17.12.2019 Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana, mikä...

Runsaat sateet ovat pehmentäneet soratiet (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Runsaat sateet ovat pehmentäneet soratiet (Varsinais-Suomi, Satakunta) Syksyn runsaat sateet ovat pehmentäneet soratiet joka puolella Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. T ienkäyttäjille se...

Turun kaupunkiseudulle uusia reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä maantieverkon linja-autopysäkeille (Varsinais-Suomi)

Turun kaupunkiseudulle uusia reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä maantieverkon linja-autopysäkeille (Varsinais-Suomi) Turun kaupunkiseudun kuntien linja-autopysäkeille asennetaan lisää...

Kyrösjärven vesi noussut 60 cm - Kokemäenjoen talvitulviin varaudutaan poikkeusluvalla (Pirkanmaa, Varsinais-Suomi)

Kyrösjärven vesi noussut 60 cm - Kokemäenjoen talvitulviin varaudutaan poikkeusluvalla (Pirkanmaa, Varsinais-Suomi) Kyrösjärven vedenkorkeus on noussut kuukauden aikana lähes 60 cm ja virtaama...

VARELY Joukkoliikenne yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella) Varsinais-Suomen ELY-keskus on 4.6.2012 tehnyt päätöksen...

VAR Valtionavustukset

Valtionavustukset - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenteen valtionavustusasioista myös Satakunnan alueella) Traficom vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja...

Kannattavuutta kestävällä kehityksellä -seminaari, Pori

Prizztech Oy, Tampereen yliopisto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestävät Kannattavuutta kestävällä kehityksellä -seminaarin Porin Pripolissa 22.1.2020. Seminaarin pääteemana on vastuullisuus...
../common/calendar Startdatum: 22.1.2020

Vetinen marraskuu on muuttanut nopeasti vesitilannetta Lounais- Suomen pinta- ja pohjavesissä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Vetinen marraskuu on muuttanut nopeasti vesitilannetta Lounais-Suomen pinta- ja pohjavesissä (Varsinais-Suomi, Satakunta) Vajaa kuukausi sitten marraskuun alussa oltiin Lounais-Suomen...

ELY-keskuksen ja TE-toimiston sidosryhmäkyselyn tulokset ilahduttivat (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus asiantunteva ja yhteistyökykyinen ELY-keskusten ja TE-toimistojen tuoreessa sidosryhmäkyselyssä Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut huippupisteet. Palveluiden...

VAR Työllisyyskatsaus alasivu

Työllisyyskatsaukset - Varsinais-Suomi 2020     Tammikuu: suomi, sve Helmikuu: suomi, sve Maaliskuu: suomi, sve ...

Varsinais-Suomessa työttömyys aleni maan toiseksi ripeintä tahtia (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomessa työttömyys aleni maan toiseksi ripeintä tahtia (Varsinais-Suomi) Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 17 700 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.